Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019 và triển khai công tác năm 2020

03:11 - Thứ Ba, 31/12/2019 Lượt xem: 1030 In bài viết

Để đánh giá tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, ngày 26/12/2019, Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Công đoàn MobiFone) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019 và Hội nghị triển khai công tác năm 2020.

 

Tham dự Hội nghị có đ/c Chu Văn Bình, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; đ/c  Nguyễn Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV MobiFone; đ/c Tô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc MobiFone; đ/c Bùi Sơn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TTTTVN, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc MobiFone; các đ/c lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các đơn vị trực thuộc MobiFone cùng 59 người lao động tiêu biểu MobiFone giai đoạn 2015-2019.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện của Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn TTTTVN, đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo chuyên môn MobiFone, Công đoàn MobiFone và các đơn vị đã phát động hàng trăm phong trào thi đua với nội dung cụ thể, sát thực, luôn bám sát mục tiêu, mọi chương trình hành động với sự quyết tâm đổi mới, quyết liệt, sát với thực tiễn góp phần không nhỏ vào kết quả hoạt động SXKD của MobiFone trong giai đoạn 2015 - 2019.

Theo đó, doanh thu Công ty mẹ bình quân năm giai đoạn 2015 - 2019 đạt 35.637 tỷ đồng/năm, bằng 100,7% doanh thu Công ty mẹ bình quân giai đoạn 2013 - 2014; nộp ngân sách Nhà nước bình quân năm giai đoạn 2015 - 2019 đạt 5.756 tỷ đồng/năm, bằng 112% nộp ngân sách Nhà nước bình quân giai đoạn 2013 - 2014; năng suất lao động trên doanh thu bình quân giai đoạn 2015 - 2019 đạt trên 9 tỷ đồng/người/năm; thu nhập bình quân giai đoạn 2015 - 2019 tăng 26,4% so với thu nhập bình quân giai đoạn 2013 - 2014.

Đây thực sự là kết quả kinh doanh đáng biểu dương và MobiFone được các tổ chức đánh giá, ghi nhận: Top 25 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất, Top 50 thương hiệu giá trị nhất và Top 100 nơi làm việc tốt nhất.

            Để biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2019, trong không khí long trọng của Hội nghị, 08 tập thể và 59 cá nhân đã được vinh dự được Công đoàn MobiFone khen thưởng và 01 cá nhân được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2019. 

 
 Đ/c Chu Văn Bình trao Bằng lao động sáng tạo năm 2019 của Tổng Liên đoàn LĐVN cho đoàn viên Phùng Đình Đông. Giai đoạn 2015 - 2019, đoàn viên Phùng Đình Đông có 02 đề tài và 11 sáng kiến nổi bật
 

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn MobiFone đạt được trong giai đoạn 5 năm qua. Đồng chí ghi nhận những chỉ đạo sâu sát, tích cực đến hoạt động và hiệu quả các phong trào thi đua của Công đoàn MobiFone, qua đó nâng cao được vai trò của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn 2020 - 2025, Công đoàn MobiFone tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, quyết tâm đổi mới, đồng hành cùng chuyên môn phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng MobiFone phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, đ/c Chu Văn Bình ghi nhận và biểu dương Công đoàn MobiFone luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào và hoạt động công đoàn do Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát động. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn MobiFone giai đoạn 5 năm qua. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và công đoàn đã góp phần không nhỏ để Tổng Công ty ngày càng vững mạnh, nhiều tập thể và cá nhân được tôn vinh, biểu dương và khen thưởng.

Đồng chí đề nghị giai đoạn tiếp theo, Công đoàn MobiFone quan tâm, chú trọng một số nội dung: Quán triệt thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước về thi đua khen thưởng, Luật thi đua khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thi đua khen thưởng và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất kinh doanh. Triển khai công tác khen thưởng kịp thời, công khai, công bằng và dân chủ, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; chú trọng tôn vinh, khen thưởng người lao động trực tiếp góp phần tăng hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Công đoàn MobiFone tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Trong năm tới, Công đoàn MobiFone tiếp tục là “Người bạn đồng hành, người chia sẻ mọi khó khăn với chuyên môn” và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Ghi nhận các thành tích đóng góp cho phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn của Công đoàn MobiFone và các Công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2019, đ/c Chu Văn Bình và đ/c Bùi Sơn Nam đã trao tặng Cờ thi đua của Công đoàn TTTTVN cho 7 đơn vị, Bằng khen của Công đoàn TTTTVN cho 12 đơn vị và Giấy khen của Công đoàn MobiFone cho 06 đơn vị.

 
 Đ/c Chu Văn Bình và Đ/c Bùi Sơn Nam trao Cờ thi đua cho các
Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn MobiFone
 
 
Công đoàn MobiFone
Bình luận

Tin khác