Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Nam: Phát huy sức mạnh nội lực, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực hoạt động

09:58 - Thứ Sáu, 15/05/2020 Lượt xem: 452 In bài viết

Ngày 10/5/2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối  Doanh nghiệp tỉnh và đ/c Vũ Thị Hải – Phó Bí thư Đảng ủy Khối  Doanh nghiệp tỉnh; Cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông và các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối DN tỉnh;  Các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và UV BCH Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã về nghỉ chế độ; Đặc biệt có 89 đảng viên được triệu tập về dự đông đủ.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức phát triển sản xuất kinh doanh… tuy nhiên Đảng bộ Bưu điện tỉnh vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch được giao: Tổng doanh thu bình quân hàng năm vượt 19% kế hoạch giao; Doanh thu tính lương hàng năm đều vượt kế hoạch Tổng công ty giao, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20%; Đảm bảo chênh lệch thu chi theo đúng kế hoạch giao; Năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước bình quân 18%/năm; Chất lượng các dịch vụ được ổn định và ngày càng được nâng cao. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bưu điện tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ, kỷ niệm; triển khai kịp thời, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ đảng viên, CBCNV và người lao động. Bên cạnh việc coi trọng công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên, Đảng bộ Bưu điện tỉnh cũng chú trọng, đổi mới công tác kiểm tra giám sát… Với những cố gắng, nỗ lực trên, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bưu điện tỉnh 5 năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể hoạt động vững mạnh xuất sắc.

 
 Ban chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
 

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực hoạt động; giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh doanh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh… 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh đề nghị nhiệm kỳ tới Đảng bộ Bưu điện tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn phục vụ tốt công tác phòng quốc phòng - an ninh và đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp BCH Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ nhất cùng ngày, đã bầu Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, 01 Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí, bầu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy theo đúng quy định.

 
Công đoàn VNPost
Bình luận