Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

11:26 - Thứ Ba, 22/05/2018 Lượt xem: 942 In bài viết

Ngày 30/8/1947, tại xã Thản Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh phúc, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, nay là Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (CĐTT&TTVN) được thành lập, là một trong hai Công đoàn ngành đầu tiên trực thuộc Tổng Liên đoàn. Sau khi ra đời, tổ chức này đã đồng hành cùng cách mạng Việt Nam, ngành Bưu điện nước nhà bước qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, hòa chung phong trào CNVCLĐ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…

 

Từ bước ngoặt lịch sử…

 

Để đáp ứng nhiệm vụ tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thống nhất sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành CĐTT&TTVN, đồng thời củng cố, kiện toàn các công đoàn trực thuộc. Ngày 28/5/2015, CĐTT&TTVN chính thức ra mắt, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn ngành TT&TT. Theo đó, CĐTT&TTVN là công đoàn ngành T.Ư trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam gồm 34 công đoàn trực thuộc với trên 77.000 đoàn viên, hoạt động ở 5 lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT. 

 

Giai đoạn 2013 - 2017, cùng với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế đất nước, các doanh nghiệp trong ngành thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TT&TT. Công đoàn các doanh nghiệp đã chủ động trong việc đề xuất, bàn bạc cùng chuyên môn làm tốt công tác tư tưởng, khơi dậy động lực cho NLĐ, thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo đảm tốt các chế độ đối với NLĐ, nhất là trong quá trình tái cơ cấu Tập đoàn và đơn vị, doanh nghiệp… 

 

Trong hai năm đầu của nhiệm kỳ 2013 - 2018, với vai trò là công đoàn doanh nghiệp, hoạt động của Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã gắn chặt với hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đến các cấp công đoàn trực thuộc và đoàn viên công đoàn. Đã cụ thể hóa cuộc vận động và các chương trình hành động thành nhiều phong trào thi đua thiết thực, được đông đảo đoàn viên công đoàn và NLĐ hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hàng năm.

 

Thực hiện Quyết định số 363/QĐ-TLĐ ngày 10/3/2015 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam được sắp xếp, kiện toàn và đổi tên thành CĐTT&TTVN, BCH CĐTT&TTVN tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đại hội XIV và bổ sung, điều chỉnh cuộc vận động, các chương trình hành động cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công đoàn ngành, như: Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá công sở, doanh nghiệp ngành TT&TT”; 4 Chương trình hành động “Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh”; “Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ quan, doanh nghiệp”; “Nữ cán bộ, CNVCLĐ tích cực học tập, sáng tạo trong công việc, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”…

 

… Đến mục tiêu đổi mới toàn diện

 

CĐTT&TTVN tích cực triển khai tới các công đoàn trực thuộc hướng dẫn về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị NLĐ và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp; ký kết, thực hiện TƯLĐTT; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân để các đơn vị triển khai thực hiện; tham gia thí điểm chủ trương triển khai dự án “Xây dựng thư viện TƯLĐTT” của Tổng Liên đoàn; thành lập Văn phòng Tư vấn pháp luật nhằm hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí cho đoàn viên, NLĐ. Công đoàn các cấp chủ động tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp, phối hợp với chuyên môn đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế, chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, các vấn đề liên quan đến NLĐ. Tham gia xây dựng, thực hiện phương án rà soát, sắp xếp lại lao động theo Đề án tái cơ cấu của Chính phủ; giải quyết các chế độ lao động đối với lao động dôi dư theo quy định của Nhà nước và có lợi hơn cho NLĐ. Chủ động tham gia, phối hợp với NSDLĐ xây dựng kế hoạch về việc làm, tiền lương, tiền thưởng; các khoản phúc lợi, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, NLĐ.

 

           Công đoàn TT&TT Việt Nam ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão lụt năm 2017 

 
         Thực hiện công tác an sinh xã hội, CĐTT&TTVN đã vận động toàn thể CNVCLĐ đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội với tổng số tiền trên 77 tỷ đồng. Các CĐCS phối hợp cùng chuyên môn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ CNVCLĐ trong diện chính sách, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai bão lũ, thăm hỏi nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm với số tiền trên 49 tỷ đồng. Các công đoàn trực thuộc phối hợp cùng chuyên môn tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho NLĐ; tổ chức cho CNVCLĐ đi điều dưỡng, phục hồi chức năng theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ” được tất cả các công đoàn trực thuộc quan tâm. 
 
 Đồng chí Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam trao Cờ thi đua cho các đơn vị tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017

 

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục được duy trì, phát huy có hiệu quả, thu hút đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng. Nhiều ý tưởng sáng tạo, các giải pháp mới trong SXKD, quản lý đã được áp dụng và thu được kết quả cao. Một số phong trào thi đua tiêu biểu như: “Đẩy mạnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách quản lý ngành”; hay các phong trào “Sáng tạo VNPT”; “Nụ cười VNPT” “Chiến dịch 120 ngày đêm” của VNPT; phong trào “Nâng cao chất lượng các dịch vụ chuyển phát”, “Đổi mới hoạt động Điểm Bưu điện - Văn hóa xã” của VNPost; phong trào “Làm việc vì MobiFone về đích thắng lợi”; phong trào “Phát triển nhà trạm”, “Đảm bảo an toàn mạng lưới” của MobiFone. Các hội thi tay nghề giỏi cũng được các đơn vị tổ chức thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, đã có hơn 3.000 sáng kiến cấp Tổng Công ty, Tập đoàn được áp dụng, giá trị làm lợi ước đạt hơn 120 tỷ đồng. 

 

Phong trào “Thi đua sáng tạo, đổi mới và hiệu quả” năm 2017, 2018 do Công đoàn TT&TTVN phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp công đoàn; kêu gọi, động viên toàn thể CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thể hiện bằng những việc làm, giải pháp cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác quản lý, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ SXKD với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, gắn với chủ đề “Toàn ngành TT&TT đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” do Bộ trưởng Bộ TT&TT phát động. Qua phong trào để nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ trong toàn ngành. 

 

Trong nhiệm kỳ qua đã có 134 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo; 04 cá nhân được Tổng Liên đoàn khen thưởng, 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được bình chọn vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam lần thứ XII” năm 2015 và tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Trong hai năm 2015 và 2016, đã tổ chức tuyên dương 290 cá nhân, NLĐ tiêu biểu trong lao động sản xuất…

 

           Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khối thi đua 

     06 Công đoàn Ngành Trung ương 
 
         Trong năm 2017 với vai trò là đơn vị Trưởng Khối thi đua 06 Công đoàn Ngành T.Ư,  CĐTT&TTVN đã phối hợp với các công đoàn ngành trong Khối chỉ đạo, đổi mới phương pháp, tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về NLĐ, vì lợi ích đoàn viên bằng hoạt động cụ thể, như xây tặng “Mái ấm Công đoàn” cho NLĐ, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng quà cho NLĐ, đoàn viên thuộc Khối thi đua từ đóng góp kinh phí của các công đoàn ngành trong Khối; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm hoạt động giữa các công đoàn ngành. Các hoạt động trên đã được lãnh đạo Tổng Liên đoàn, các Bộ, ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá cao, qua đó khẳng định vai trò và sức lan tỏa tích cực trong toàn xã hội của tổ chức Công đoàn.

 

CĐTT&TTVN còn tích cực tham gia vào các hoạt động của Mạng lưới Công đoàn Quốc tế Toàn cầu (UNI), Mạng lưới Công đoàn Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNI-Apro), Hội đồng Công đoàn ngành Dịch vụ các nước ASEAN (ASETUC)… Đã cử đại diện tham gia BCH UNI-Apro nhiệm kỳ 2015 - 2019; tham dự các hội nghị, hội thảo của tổ chức Công đoàn cùng ngành nghề trong khu vực về các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền lợi NLĐ, ATVSLĐ, quyền của lao động nữ, đào tạo kỹ năng nghề và việc làm ổn định. Chú trọng quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, về tổ chức và hoạt động của CĐTT&TTVN nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung.

 

 Có thể nói, với mục tiêu “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp công đoàn ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tích cực đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và đội ngũ những người làm công tác công đoàn. 

 

Trong giai đoạn mới hiện nay, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT, Tổng LĐLĐ Việt Nam, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của CNVCLĐ ngành TT&TT, CĐTT&TTVN đặt ra mục tiêu tổng quát là: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐTT&TTVN theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với NLĐ; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và NLĐ; hoàn thiện phương thức hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng QHLĐ tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

 

Tạp chí Lao động và Công đoàn
Bình luận

Tin khác