Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Công văn Tuyên truyền về luật trẻ em

Công văn Tuyên truyền về luật trẻ em

Luật Trẻ em được Quốc hội thông qua vào tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 với nhiều quy định mới, trong đó có quy định về Tháng hành động vì trẻ em (Điều 11) và những quy định cụ thể về bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng. Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 01/6 đến 30/6/2017 có chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, đây cũng là thời điểm Luật Trẻ em bắt đầu có hiệu lực.