Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

KẾ HOẠCH Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua:Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn

KẾ HOẠCH Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua:Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-TLĐ ngày 16/01/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) về phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Công đoàn TT&TTVN) xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức triển khai phong trào