Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Chỉ thị 34/BBT

Chỉ thị 34/BBT

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi"