Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thực hiện văn bản số 171/BTG ngày 17/6/2019 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Công đoàn TT&TT VN) Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với những nội dung sau: