Đại hội Công đoàn VNPT Tiền Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ Năm 9:47 06/07/2023
Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Công đoàn VNPT Tiền Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Triệu Tiến Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT; đồng chí Nguyễn Thành Hội, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện, Giám đốc Viễn thông Tiền Giang cùng 147 đồng chí đại biểu đại diện cho hơn 350 đoàn viên Công đoàn VNPT Tiền Giang.
 
 BCH Công đoàn VNPT Tiền Giang nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
 

Thông qua Báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động của Công đoàn, Đại hội đã cơ bản nắm được những kết quả nổi bật về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ vừa qua, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều hoạt động, chương trình của Công đoàn, tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, vượt khó, cùng với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị, Công đoàn VNPT Tiền Giang đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Đặc biệt, Công đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, qua đó, phát huy tốt vai trò để tổ chức công đoàn thực sự là mái nhà chung của đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, trong hoạt động của mình, công đoàn cũng còn tồn tại một số hạn chế và vấn đề cần được giải quyết, trong đó, vấn đề đáng chú ý nhất là về công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của người lao động, các đơn vị công đoàn cơ sở cần có những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác này.

Sau khi nghe các báo cáo về hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Nguyễn Thành Hội, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện, Giám đốc Viễn thông Tiền Giang đã ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn, đồng thời nhấn mạnh 05 yêu cầu, nhiệm vụ mà Công đoàn cần phấn đấu thực hiện. Đồng chí tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tiếp theo, Ban Chấp hành và các đoàn viên sẽ cùng đoàn kết, tiếp tục lập thêm nhiều kết quả, thành tích cao cho VNPT Tiền Giang nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Triệu Tiến Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội nghiêm túc, bám sát với chủ trương, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 tới đây, Ban Chấp hành Công đoàn VNPT Tiền Giang cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt chức năng trọng tâm của tổ chức Công đoàn; lựa chọn những hoạt động thiết thực, gần gũi với chuyên môn để tổ chức các hoạt động công đoàn đạt hiệu quả, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi; phối hợp với Đảng ủy, đoàn thể khác thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở,...

Với tính chất quan trọng và thời gian tổ chức 05 năm 01 lần, Đại hội đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ của các đoàn viên công đoàn, các chủ đề quan trọng đã được thảo luận và đưa ra trong Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm: bảo vệ quyền lợi của người lao động, các chính sách hỗ trợ người lao động, cải thiện môi trường làm việc và đảm bảo an toàn lao động, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, …

Tại Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra 11 đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, năng lực thực tiễn và tâm huyết với phong trào hoạt động Công đoàn vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028; tiến hành bầu đoàn đại biểu gồm 02 đại biểu tham dự Đại hội công đoàn VNPT nhằm lĩnh hội Nghị quyết, Chương trình hành động của Công đoàn VNPT để triển khai tại VNPT Tiền Giang.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ mới (2023-2028), đây chính là những nhiệm vụ cơ bản mà toàn thể đoàn viên phải phấn đấu thực hiện trong thời gian tới. Với những kết quả trên, Đại hội Công đoàn VNPT Tiền Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp, là cơ hội quan trọng để đánh giá và định hướng cho hoạt động của công đoàn trong tương lai, đưa ra các quyết định, đề xuất phù hợp với thực tế và cần thiết để tăng cường vai trò của công đoàn tại đơn vị, đảm bảo quyền lợi của người lao động và đóng góp vào sự phát triển của VNPT Tiền Giang. Đồng thời, cần tạo ra một môi trường hoạt động tích cực và hiệu quả để tăng cường sự đoàn kết của các đoàn viên trong tổ chức công đoàn.