Chào mừng Đại hội Đảng

Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

VNPT TECHNOLOGY-Khẳng định vị thế công nghệ Việt

Thứ Sáu, 19/06/2020 16:15
VNPT TECHNOLOGY-Khẳng định vị thế công nghệ Việt

Ngày 18/06/2020, tại Hà Nội, công ty VNPT Technology đã tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với khẩu hiệu “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng tới mục tiêu trọng tâm là “Đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện của Đảng ...

Gương người tốt, việc tốt

Người lao động cần biết