Tin tức, Sự kiện

Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn

Thứ Hai, 02/08/2021 16:51
Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 và Văn bản số 2422/TLĐ ngày 31/7/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai một ...

Hoạt động Công đoàn cơ sở

Công đoàn VNPT làm việc với các Công đoàn cơ sở

Thứ Sáu, 16/07/2021 08:56
Công đoàn VNPT làm việc với các Công đoàn cơ sở

Ngày 8/7/2021, Công đoàn VNPT đã buổi làm việc trực tuyến với các công đoàn cơ sở để nắm bắt tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Hoan – Chủ tịch Công đoàn VNPT; đồng chí Triệu Tiến Thắng – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn VNPT; các đồng chí là trưởng các ...

Tư vấn pháp luật

Một số thay đổi về việc nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thứ Năm, 29/07/2021 17:09
Một số thay đổi về việc nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2021. Một số thay đổi về việc nâng ...