Tuyển dụng công chức năm 2018

Tuyển dụng công chức năm 2018

Thứ Năm, 09/08/2018 10:48

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam thông báo tuyển dụng 01 chuyên viên làm công tác tổng hợp tại Văn phòng và 01 chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ, đào tạo

Thông báo tuyển dụng năm 2017

Thứ Ba, 17/10/2017 09:29
Thông báo tuyển dụng năm 2017

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức