Tư vấn pháp luật  Thông tin liên hệ

Văn phòng Tư vấn Pháp luật Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

04:45 - Thứ Hai, 29/08/2016 Lượt xem: In bài viết

Văn phòng tư vấn pháp luật do Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam quyết định thành lập theo Quyết định số 1069/QĐ-CĐTTTT ngày 17 tháng 11 năm 2015, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các thành viên Văn phòng tư vấn pháp luật hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm cung cấp thông tin, tư vấn, trả lời kiến nghị của cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn về các nội dung có liên quan đến Luật lao động, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động trong Ngành theo sự phân công của Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật.

 

Văn phòng tư vn pháp lut của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam hiện nay gồm các đồng chí có tên sau:

 

1.     Đ/c Lê Văn Quang, Trưởng Ban CSPL&QHLĐ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Ủy viên.

2.     Đ/c Lã Văn Thanh, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Ủy viên.

            3.    Đ/c Nguyễn Thúy Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Thông tin và Truyền thông
                  Việt Nam - Ủy viên.

4.     Đ/c Phạm Xuân Hiên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Ủy viên.

5.     Đ/c Nguyễn Bá Minh, Phó Trưởng Ban CSPL&QHLĐ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Thư ký.

 

Mọi thông tin trao đổi, hỏi đáp và tư vấn xin liên hệ:

 

Văn phòng Tư vấn Pháp luật

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

 

Đ/chỉ: Số 13, ngõ Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại:(04) 32373239

Fax: (04) 3972.0236

Email: congdoantttt@mic.gov.vn