Tư vấn pháp luật  Thông tin liên hệ

Văn phòng Tư vấn Pháp luật Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

04:45 - Thứ Hai, 29/08/2016 Lượt xem: In bài viết

Văn phòng tư vấn pháp luật do Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam quyết định thành lập theo Quyết định số 1069/QĐ-CĐTTTT ngày 17 tháng 11 năm 2015, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các thành viên Văn phòng tư vấn pháp luật hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm cung cấp thông tin, tư vấn, trả lời kiến nghị của cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn về các nội dung có liên quan đến Luật lao động, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động trong Ngành theo sự phân công của Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật.

 

Văn phòng tư vn pháp lut của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, gồm các đồng chí có tên sau:

 

1.     Đ/c Trần Văn Sỹ, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Chủ nhiệm.

2.     Đ/c Nguyễn Văn Sung, Phó Ban Chính sách- Pháp luật Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Phó Chủ nhiệm.

3.     Đ/c Lê Văn Quang, Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Ủy viên.

4.     Đ/c Lã Văn Thanh, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Ủy viên.

5.     Đ/c Phạm Xuân Hiên, Phó Ban Tuyên giáo Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Ủy viên.

6.     Đ/c Nguyễn Thúy Lan, Phó Ban Nữ công Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Ủy viên.

7.     Đ/c Nguyễn Bá Minh, Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - Thư ký.

 

Mọi thông tin trao đổi, hỏi đáp và tư vấn xin liên hệ:

 

Văn phòng Tư vấn Pháp luật

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

 

Đ/chỉ: Số 13, ngõ Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại:(04) 32373239

Fax: (04) 3972.0236

Email: congdoantttt@mic.gov.vn