Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Ký hiệu Ngày Trích yếu
MĐ 112017 07/11/2017 Mẫu đơn ứng tuyển
Phụ lục 493/HD-CĐTTTT-CSPL 23/11/2016 Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 493/HD-CĐTTTT-CSPL
493 /HD-CĐTTTT- CSPL 23/11/2016 Hướng dẫn số 493 /HD-CĐTTTT- CSPL
339/CĐTTTT-NC 29/06/2017 Công văn Tuyên truyền về luật trẻ em
04b/NQ-TLĐ 15/07/2014 Nghị quyết số 04b/NQ-TLĐ của Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam
655/QĐ-TLĐ 06/01/2014 Quyết định Số: 655/QĐ-TLĐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN
382/QĐ-CĐTTTT 01/09/2016 Quy chế Khen thưởng của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
0 01/09/2016 Bảng chấm điểm thi đua toàn diện năm 2016
662 /TB-CĐTTTT 01/12/2017 Kết quả kỳ thi tuyển dụng
15/CĐTTTT-CSPL 08/01/2018 Số: 15/CĐTTTT-CSPL V/v Thực hiện công tác Chính sách Pháp luật của Công đoàn năm 2018
16 /CĐTTTT-CSPL 08/01/2018 Số: 16 /CĐTTTT-CSPL V/v thực hiện Nghị định 141/2017/CĐ-CP của Chính Phủ và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Mậu Tuất-2018
493 HD-CĐTTTT-CSPL 23/11/2016 493 HD-CĐTTTT-CSPL Công đoàn tham gia và thực hiện xây dựng quy chế dân chủ...
176/CĐTTTT-CSPL 19/03/2018 V/v Tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
408/TLĐ 21/03/2018 Đĩa nhạc Nghi lễ Công đoàn
32/KH-TLĐ 01/08/2017 Kế hoạch số 32/KH-TLĐ