Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Đĩa nhạc Nghi lễ Công đoàn

 Theo hướng dẫn 408/TLĐ ngày  21 tháng 3 năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sử dụng đĩa nhạc Nghi lễ Công đoàn; Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đăng tải bản thu âm nhạc Nghi lễ Công đoàn; đề nghị các Công đoàn trực thuộc thực hiện sử dụng đĩa nhac Nghi lễ Công đoàn  vào nghi lễ chào cờ của Đại hội Công đoàn các cấp và các dịp sự kiện quan trọng của tổ chức Công đoàn.
 
download tại địa chỉ: