Tôn vinh Người lao động tiêu biểu ngành TT & TT (ảnh đợt 2)

Tôn vinh Người lao động tiêu biểu ngành TT & TT (ảnh đợt 2)

09/08/2016 09:26

Vừa qua, Công đoàn Thông tin và Truyền Thông Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền Thông năm 2016

Tôn Vinh Người lao động tiêu biểu Ngành CĐTTTTVN
Tôn Vinh Người lao động tiêu biểu Ngành CĐTTTTVN
Tôn Vinh Người lao động tiêu biểu Ngành CĐTTTTVN