Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm 2019

21/01/2019 16:46

Đ/c Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đ/c Trịnh Thanh Hằng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công TLĐ Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam phát biểu Khai mạc Hội nghị
Các Công đoàn cấp trên cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua năm 2018
Các Công đoàn Cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua năm 2018
Các Công đoàn được Công đoàn TT&TT VN tặng Cờ Thi đua năm 2018
Các Công đoàn được Công đoàn TT&TT VN tặng Bằng khen năm 2018