Tôn vinh "Người lao động tiêu biểu Ngành TT&TT" (ảnh đợt 1)

Tôn vinh "Người lao động tiêu biểu Ngành TT&TT" (ảnh đợt 1)

09/08/2016 09:26

Ngày 26/5/2016, Công đoàn Thông tin và Truyền Thông Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh người lao động tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền Thông năm 2016.

Tôn Vinh Người lao động tiêu biểu Ngành CĐTTTTVN
Tôn Vinh Người lao động tiêu biểu Ngành CĐTTTTVN
Tôn Vinh Người lao động tiêu biểu Ngành CĐTTTTVN