Hội diễn văn nghệ "Giai điệu tháng Tám"

Hội diễn văn nghệ "Giai điệu tháng Tám"

03/09/2019 14:48

Đ/c Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TT&TT và Đ/c Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội diễn
Hợp xướng "Tổ quốc trong tim" - Công đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Liên khúc "Vui mở đường" - "Đường tôi đi dài theo đất nước" - "Em ở nông trường em ra biên giới" - Công đoàn TCT Mobifone
Tốp ca "Lời ru Âu Lạc" - Công đoàn TCT Truyền thông đa phương tiện
Tốp ca nữ "Hà Nội mười hai mùa hoa" - Công đoàn Cục Viễn thông, Cục Tin học hóa, Trung tâm Internet Việt Nam
Song ca "Hồ trên núi" - Công đoàn Cục Tần số Vô tuyến điện
Tốp ca nam "Bài ca bên cánh võng" - Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Tổ khúc "Bưu điện Việt Nam - Gửi cả niềm tin" - Công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam
Hợp xướng - Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Song ca "Gặp nhau giữa rừng mơ" - Công đoàn TT ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
Tốp ca "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời" - Công đoàn Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT
Hợp ca "Đảng đã cho ta một mùa xuân" - Công đoàn Cục Xuất bản, In và phát hành
Song ca "Hương tóc mạ non" - Công đoàn Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
Tốp ca "Em chọn lối này" - "Chín bậc tình yêu" - Công đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Liên khúc "Tự hào Việt Nam" - Công đoàn Công đoàn Cục Viễn thông, Cục Tin học hóa, Trung tâm Internet Việt Nam
Hợp xướng "Việt Nam gấm hoa" - "Ngàn ước mơ Việt Nam" - Công đoàn TCT Bưu điện Việt Nam
Đ/c Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TTTT và Đ/c Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam trao giải cho các tiết mục tham gia Hội diễn