Một số thay đổi về việc nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Một số thay đổi về việc nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thứ Năm, 29/07/2021 17:09

Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2021. Một số thay đổi về việc nâng bậc lương của CBCCVC từ ngày 15/8/2021 như sau:

Quy định trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Thứ Hai, 10/05/2021 14:41
Quy định trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Điều 17 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như sau:

Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Thứ Hai, 10/05/2021 14:39
Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Điều 16 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như sau:

Quy định Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thứ Hai, 10/05/2021 14:37
Quy định Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Điều 10 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như sau:

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm lĩnh vực thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông áp dụng từ ngày 01/3/2021

Thứ Hai, 10/05/2021 14:33
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm lĩnh vực thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông áp dụng từ ngày 01/3/2021

Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tư vấn Pháp luật Quý I, năm 2021

Thứ Năm, 18/03/2021 09:10
Tư vấn Pháp luật Quý I, năm 2021

Quy định mới cần biết trước khi ký hợp đồng lao động từ 01/01/2021