Một số thay đổi về việc nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Một số thay đổi về việc nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thứ Năm, 29/07/2021 17:09

Thông tư 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2021. Một số thay đổi về việc nâng bậc lương của CBCCVC từ ngày 15/8/2021 như sau:

Quy định trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Thứ Hai, 10/05/2021 14:41
Quy định trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Điều 17 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như sau:

Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Thứ Hai, 10/05/2021 14:39
Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Điều 16 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như sau:

Quy định Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thứ Hai, 10/05/2021 14:37
Quy định Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Điều 10 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như sau:

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm lĩnh vực thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông áp dụng từ ngày 01/3/2021

Thứ Hai, 10/05/2021 14:33
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm lĩnh vực thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông áp dụng từ ngày 01/3/2021

Ngày 12/11/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tư vấn Pháp luật Quý I, năm 2021

Thứ Năm, 18/03/2021 09:10
Tư vấn Pháp luật Quý I, năm 2021

Quy định mới cần biết trước khi ký hợp đồng lao động từ 01/01/2021

Tư vấn Pháp luật tháng 12 năm 2020

Thứ Tư, 30/12/2020 10:29
Tư vấn Pháp luật tháng 12 năm 2020

Quyền lợi người lao động làm việc ngoài giờ, tham gia phòng chống dịch Covid 19

Thứ Sáu, 28/08/2020 10:29
Quyền lợi người lao động làm việc ngoài giờ, tham gia phòng chống dịch Covid 19

Trước đại dịch Covid-19, nhiều lao động bị mất việc làm, giảm việc làm, ngừng việc, nhưng nhiều người lao động lại miệt mài làm việc, không được về với gia đình, không có cả thời gian nghỉ. Vậy quyền lợi của họ được hưởng là gì?

Điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghiệp theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP NLĐ cần biết từ 15/9/2020

Thứ Sáu, 28/08/2020 10:27
Điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghiệp theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP NLĐ cần biết từ 15/9/2020

Ngày 28/7, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Dưới đây là những điểm mới Nghị định 88/2020 mà người lao động cần biết, được áp dụng từ 15/9/2020.

Những điểm mới về tuổi nghỉ hưu người lao động cần biết

Thứ Sáu, 28/08/2020 10:25
Những điểm mới về tuổi nghỉ hưu người lao động cần biết

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ được điều chỉnh bắt đầu từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và thêm 4 tháng đối với nữ.

Quyền lợi của người lao động theo Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ 01.01.2021

Thứ Sáu, 28/08/2020 10:23
Quyền lợi của người lao động theo Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ 01.01.2021

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 bảo vệ nhiều hơn quyền lợi cho người lao động.

Một số điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2021

Thứ Sáu, 28/08/2020 10:18
Một số điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2021

Bộ Luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20.11.2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2021, gồm 7 chương, 220 điều, trong đó có nhiều quy định mới.