Quyền lợi người lao động làm việc ngoài giờ, tham gia phòng chống dịch Covid 19

Quyền lợi người lao động làm việc ngoài giờ, tham gia phòng chống dịch Covid 19

Thứ Sáu, 28/08/2020 10:29

Trước đại dịch Covid-19, nhiều lao động bị mất việc làm, giảm việc làm, ngừng việc, nhưng nhiều người lao động lại miệt mài làm việc, không được về với gia đình, không có cả thời gian nghỉ. Vậy quyền lợi của họ được hưởng là gì?

Điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghiệp theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP NLĐ cần biết từ 15/9/2020

Thứ Sáu, 28/08/2020 10:27
Điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghiệp theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP NLĐ cần biết từ 15/9/2020

Ngày 28/7, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Dưới đây là những điểm mới Nghị định 88/2020 mà người lao động cần biết, được áp dụng từ 15/9/2020.

Những điểm mới về tuổi nghỉ hưu người lao động cần biết

Thứ Sáu, 28/08/2020 10:25
Những điểm mới về tuổi nghỉ hưu người lao động cần biết

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ được điều chỉnh bắt đầu từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và thêm 4 tháng đối với nữ.

Quyền lợi của người lao động theo Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ 01.01.2021

Thứ Sáu, 28/08/2020 10:23
Quyền lợi của người lao động theo Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ 01.01.2021

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 bảo vệ nhiều hơn quyền lợi cho người lao động.

Một số điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2021

Thứ Sáu, 28/08/2020 10:18
Một số điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2021

Bộ Luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20.11.2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2021, gồm 7 chương, 220 điều, trong đó có nhiều quy định mới.