Hệ thống văn bản    Văn bản hướng dẫn

Số: 16 /CĐTTTT-CSPL V/v thực hiện Nghị định 141/2017/CĐ-CP của Chính Phủ  và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động  trong dịp Tết Mậu Tuất-2018

Số: 16 /CĐTTTT-CSPL V/v thực hiện Nghị định 141/2017/CĐ-CP của Chính Phủ và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Mậu Tuất-2018

Thực hiện Văn bản số 2088/TLĐ ngày 21/12/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ sau: