Đại hội Chi bộ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam: Kế thừa, sáng tạo và phát triển

04:41 - Thứ Năm, 28/05/2020 Lượt xem: 2282 In bài viết

Ngày 27/5/2020, Chi bộ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 
 

Đại hội đã tập trung nghe Báo cáo chính trị về những kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới. Theo đó, Chi bộ Công đoàn TTTTVN đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, thực hiện đúng các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi các phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn trên các lĩnh vực công tác chính sách - pháp luật, thi đua, tuyên truyền, nữ công, đối ngoại, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy cùng các hoạt động an sinh xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức hoạt động của Chi bộ; Tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghiêm túc sinh hoạt Chi bộ định kỳ, chú trọng đến nâng cao chất lượng trong các buổi sinh hoạt; Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày được nâng cao…

Những kết quả đạt được tại nhiệm kỳ vừa qua là nền tảng, động lực để Chi bộ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam xây dựng những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Với ý chí quyết tâm và trách nhiệm của các đảng viên, Chi bộ tin tưởng sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đặc biệt là xây dựng một Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

         Đại hội  đã thông qua Chương trình hành động Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng  và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ thông tin và Truyền thông lần thứ V.

 

         Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bầy 04 tham luận với các chủ đề: Công tác xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; Công tác tham mưu thực hiện chăm lo lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và công tác an sinh xã hội; Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Đảng viên trẻ học tập Bác luôn trách nhiệm nói đi đôi với làm. 

 
 Đ/c Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Đại hội
 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phương đánh giá hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Đảng uỷ Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng chí nhất trí với các tồn tại, hạn chế mà Chi bộ đã thẳng thắn chỉ ra cùng với phương hướng, mục tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ tới.

 
         Đồng chí mong muốn Chi bộ nhiệm kỳ tới cần tiếp tục quán triệt, triển khai, các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; Tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều thực hiện có hiệu quả; Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên; Xây dựng và hoàn thiện các quy chế làm việc theo nguyên tắc triệt để phân cấp, thực hiện ủy quyền một cách hợp lý. Phân công trách nhiệm rõ ràng, minh bạch, công khai trong các hoạt động quản lý và giải quyết công việc.  Mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Chi bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Đặc biệt, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng. 
 
 

Bằng tinh thần và trách nhiệm, các đảng viên đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm ba đồng chí: Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TTTTVN trúng cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Vũ Hà, Phó Chủ tịch trúng cử Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lê Văn Quang, Trưởng Ban Tổ chức là chi uỷ viên.

 

Thông qua Đại hội đã nhất trí bầu ra 03 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự khuyết để đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian tới.

 
         Đại hội đã Quyết nghị các nội dung chủ yếu của Dự thảo Nghị quyết với các nội dung, tiêu chí cụ thể. 
 
 Đ/c Nguyễn Văn Phương chúc mừng Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 
 
 
 
  
Ban Tuyên giáo
Bình luận