Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thứ Năm 14:19 09/08/2018
Căn cứ công văn số 4794/CV-BTGTW ngày 18/7/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng”;

 

Căn cứ hướng dẫn số 1517/TLĐ ngày 30/7/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng;
 

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam xin giới thiệu toàn văn Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) và đề nghị:

- Các Công đoàn Cấp trên cơ sở; các Công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc những đóng góp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với công tác vận động công nhân, thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam và tham gia phong trào công nhân quốc tế.

- Các cơ quan báo chí Công đoàn (báo truyền thống, báo mạng…) trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tích cực viết bài tuyên truyền về thân thế , cuộc đời và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam và thế giới.

 
Toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng: