Tuyên truyền phòng chống thiên tai

Thứ Tư 11:56 15/08/2018
Căn cứ văn bản số 1528/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 31/7/2018 về việc tuyên truyền phòng chống thiên tại; căn cứ tình hình thực thế hiện tại, thiên tai tiếp tục có những diễn biến phức tạp đang là một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển của đất nước
 
         Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung trong văn bản số 1528/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 31/7/2018 về việc tuyên truyền phòng chống thiên tại;
 
         Download tại địa chỉ: