Tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động

Thứ Ba 14:19 08/01/2019
Thực hiện Công văn số 2355/TLĐ ngày 30/11/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động:
 
Để bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp triển khai các nội dung tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong đoàn viên. người lao động; chi tiết tại văn bản đính kèm: