Điều lệ Công đoàn Khoá XII

Thứ Năm 15:37 12/03/2020
Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đăng tải Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Khóa XII
 
       Xem và tải Công văn tại địa chỉ: