Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng”

Thứ Tư 17:02 26/05/2021
Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.
 
Chi tiết tại:
 
 
QR Code: