Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017

Thứ Sáu 15:24 13/01/2017
Ngày 12/01/2017, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT&TT VN) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đ/c Phan Tâm - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
   Dự Hội nghị có đ/c Chu Văn Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn TT&TT VN; các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn TT&TT VN; các đ/c đại diện cho Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; cùng đại diện các Công đoàn trực thuộc Công đoàn TT&TT VN.
   Hội nghị đã được nghe báo cáo Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2016, triển khai công tác năm 2017. Theo báo cáo, Công đoàn TT&TT VN trong năm qua đã làm tốt các phong trào thi đua và một số hoạt động nổi bật như: Lễ báo công dâng Bác và tôn vinh người lao động ngành Thông tin và Truyền thông đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động (01/5); tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ nhân ngày truyền thống Ngành; tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/1)... Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho NLĐ được chú trọng thông qua hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên công đoàn cũng như tổ chức đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ... cho cán bộ công đoàn và NLĐ. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng thang, bảng lương theo qui định mới; thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với qui định hiện hành... Công đoàn TT&TT VN đặc biệt chú trọng đến công tác an sinh xã hội, tổ chức vận động quyên góp, hỗ trợ cho CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt đối với nhân dân các tỉnh Miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt trong năm 2016 vừa qua. Tổng số tiền quyên góp và ủng hộ của NLĐ năm qua đã đạt trên 19 tỷ đồng.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
   Hội nghị cũng được nghe 04 báo cáo tham luận của các công đoàn trực thuộc: CĐ Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với chủ đề “Công đoàn VNPT đẩy mạnh các phong trào thi đua đồng hành cùng chuyên môn vì mái nhà chung VNPT phát triển bền vững”; CĐ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost)với chủ đề “Công đoàn tham gia chăm sóc chế độ chính sách cho người lao động”; CĐ Cục Bưu điện Trung Ương với chủ đề “CĐ Cục Bưu điện Trung Ương phối hợp cùng chuyên môn triển khai công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đảng, nhà nước”; CĐ Báo VietNamNet với chủ đề “Hoạt động công đoàn phối hợp với chuyên môn nâng cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo”
 
Đ/c Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị
 
   Phát biểu chỉ đạo, đ/c Phan Tâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn TT&TT VN. Thứ trưởng khẳng định hoạt động của Công đoàn TT&TT Việt Nam trong năm 2016 đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của NLĐ toàn Ngành, tạo được hiệu quả trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của CNVCLĐ. Thứ trưởng cũng đề nghị Công đoàn TT&TT VN trong năm 2017 cần tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
   Thứ nhất, cụ thể hóa chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, đặc biệt trên cơ sở Chỉ thị công tác thi đua năm 2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, chỉ thị liên tịch giữa chuyên môn và công đoàn các đơn vị để xây dựng chương trình kế hoạch công tác, tổ chức các hoạt động cụ thể theo đúng chủ đề;
   Thứ hai, cần chủ động hơn trong việc đề xuất cùng chuyên môn để làm tốt hơn nhiệm vụ cốt lõi là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ;
   Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tiết kiệm, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thực chất mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng trong toàn Ngành. 
   Thứ tư, quan tâm, vận động và tổ chức cho CNVCLĐ học tập, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, đáp ứng nhiều nhiệm vụ, thách thức mới, đặc biệt các hội thi ngành nghề mang tính chất đặc thù của Ngành;
   Thứ năm, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng việc xây dựng học tập và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến;
   Thứ sáu, tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp và hướng dẫn cụ thể;
   Thứ bảy, cần chú trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng Đại hội Công đoàn các cấp năm 2017 và tiến tới Đại hội Công đoàn TT&TT VN lần thứ XV vào năm 2018; năm 2017 là năm kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn TT&TT VN nên việc tổ chức triển khai phải trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và tránh hình thức.
 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
phát biểu tại Hội nghị
 
   Phát biểu chỉ đạo, đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng bày tỏ sự nhất trí cao với ý kiến đánh giá và chỉ đạo của đ/c Phan Tâm đối với hoạt động của Công đoàn TT&TT VN trong năm qua, đồng thời đề nghị Công đoàn TT&TT VN tập trung một số nhiệm vụ trong năm 2017: 
   Thứ nhất, Công đoàn TT&TT VN bổ sung có kế hoạch trong việc tuyên tryền và thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XII: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
   Thứ hai, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai các nhiệm vụ toàn diện để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và chuẩn bị Đại hội Công đoàn TT&TT VN lần thứ XV; tham mưu với Ban Cán sự Đảng xây dựng Chỉ thị để quán triệt thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 52/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, đặc biệt đối với công tác nhân sự trong quá trình chuẩn bị đại hội các cấp; nghiên cứu, đóng góp trong việc sửa đổi Điều lệ của Công đoàn Việt Nam. 
   Thứ ba, nghiên cứu các chủ trương mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lập kế hoạch tổ chức thực hiện. 
   Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng thay mặt cho Tổng Liên đoàn LĐVN trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho Công đoàn TT&TT VN và các Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn TT&TT VN; Công đoàn TT&TT Việt Nam cũng trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các Công đoàn trực thuộc.
   Cũng tại Hội nghị, Công đoàn TT&TT VN phát động và yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2017.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN trao tặng Cờ thi đua 
cho Công đoàn TT&TT VN
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN trao tặng Cờ thi đua 
cho các Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn TT&TT VN
  
  
 
Các Công đoàn trực thuộc nhận Cờ thi đua của Công đoàn TT&TT VN 
 
 
 Các Công đoàn trực thuộc nhận Bằng khen của Công đoàn TT&TT VN