Hoạt động Cụm Công đoàn năm 2019: Gắn kết, sâu sát với thực tiễn.

09:46 - Thứ Ba, 09/07/2019 Lượt xem: 1081 In bài viết

Hoạt động Cụm Công đoàn từ chủ trương đúng và chủ đề, nội dung hoạt động phù hợp đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả trong triển khai phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn

 
 
 
Chuyển đổi mô hình hoạt động Cụm phù hợp với mô tổ chức

Tháng 10/2018, với sự ra đời của Công đoàn Công ty Công nghệ thông tin VNPT và một số thay đổi về tổ chức của các công đoàn trực thuộc, Công đoàn VNPT đã kiện toàn lại cụm công đoàn nhằm phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Như vậy, hiện nay, Công đoàn VNPT gồm 13 cụm công đoàn với sự phù hợp và tương đồng trong hoạt động chuyên môn, công đoàn, đảm bảo hoạt động của các cụm được hiệu quả nhất.


Mỗi năm một chủ đề đổi mới, gắn kết và phù hợp
Năm 2019, nhằm thúc đẩy hoạt động công đoàn trên cơ sở kế hoạch SXKD của Tập đoàn theo định hướng chiến lược 4.0, Công đoàn VNPT đã chỉ đạo, định hướng hoạt động Cụm công đoàn tập trung vào các nội dung như: vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp, tham gia thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; triển khai các chủ trương lớn của Tập đoàn như công tác chuyển mạng giữ số, phối hợp địa bàn, giao KPI đến người lao động; tổ chức các phong trào thi đua; tình hình đời sống, việc làm cho người lao động; trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn; kết hợp tôn vinh, khen thưởng đoàn viên, người lao động có thành tích;... Các Cụm đã căn cứ vào đặc điểm tình hình của các đơn vị tại địa bàn và định hướng hoạt động để lựa chọn nội dung phù hợp. 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các Cụm và sự hưởng ứng của các cán bộ, đoàn viên, Hoạt động cụm năm 2019 đã diễn ra thành công với các chủ đề cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn như: Cụm 1 với chủ đề “Vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”; Cụm 2 và cụm 8 với chủ đề “Chuyển mạng giữ số” và “Phát triển dịch vụ số”; Cụm 3 “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”; Cụm 4 “Gắn kết cùng phát triển”; Cụm 6 “Công đoàn với công tác số hóa doanh nghiệp”; Cụm 7 “Công đoàn chung tay trách nhiệm vì mái nhà chung”;  Cụm 9 “VNPT –Tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ di động – Băng rộng và dịch vụ Số - CNTT”; Cụm 10 “Cụm công đoàn số 10 trong kỷ nguyên 4.0”; Cụm 12 “Người VNPT vận động người thân, bạn bè sử dụng dịch vụ VNPT”;... 

Đóng một vai trò quan trọng trong hội nghị cụm công đoàn là các ý kiến tham luận thiết thực và tâm huyết của từng đơn vị chia sẻ, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn nhằm đồng hành cùng chuyên môn hiện thực hóa các mục tiêu chính trị; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên người lao động. Bên cạnh đó, các Cụm đã tổ chức hoạt động tập thể như dã ngoại, giao lưu thể thao, văn nghệ nhằm tăng cường tình đoàn kết, thống nhất, tái tạo sức lao động cho người lao động. Một nội dung quan trọng trong hoạt động cụm là tổ chức tôn vinh người lao động tiêu biểu nhằm khen thưởng, động viên, khuyến khích các cá nhân đã có đóng góp lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công đoàn của các đơn vị. 
Thông qua đợt sinh hoạt, các Cụm đã có những đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động và đặc biệt chủ động có ý kiến với lãnh đạo đơn vị, Tập đoàn và Công đoàn VNPT về đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động để thích ứng với Chiến lược VNPT4.0 và phát động phong trào tự đào tạo, tự học tập để thích ứng yêu cầu công việc trong kỷ nguyên số của Tập đoàn. Ngoài ra, công đoàn các đơn vị đã vận động người lao động tích cực tham gia hiệu quả các phong trào thi đua do chuyên môn và công đoàn đồng tổ chức như chuyển mạng giữ số, “Người VNPT sử dụng sản phẩm VNPT” … và tham gia các phong trào hướng đến chuyển đổi số như: cài app My VNPT, thanh toán qua VNPT Pay, E-Office… để trải nghiệm dịch vụ và nâng cao kiến thức tư vấn khách hàng, cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt, qua hoạt động Cụm, để góp phần thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0, các cụm công đoàn đã thảo luận, chỉ ra vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng chuyên môn tổ chức phong trào thi đua hiệu quả, đưa ra những biện pháp hoạt động của mỗi đơn vị cũng như của Cụm phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.

Hoạt động Cụm Công đoàn đã trở thành một hoạt động thường niên, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp của tổ chức công đoàn, đang tiếp tục đem lại sự giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị trong Cụm. Đó là một chủ trương đúng đắn và đang ngày một phát huy hiệu quả trong triển khai phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.
 
http://congdoan.vnpt.vn
Bình luận

Tin khác