Công đoàn VNPT đã đồng hành cùng lãnh đạo Tập đoàn tổ chức triển khai tốt các hoạt động phối hợp năm 2018

02:08 - Thứ Ba, 16/04/2019 Lượt xem: 672 In bài viết

Sáng 09/4, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phạm Đức Long đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Công đoàn VNPT về sơ kết Quy chế phối hợp (QCPH) năm 2018. Cùng dự có lãnh đạo Ban Nhân lực, Chất lượng, Pháp chế thanh tra, Kế toán tài chính, Văn phòng.

 
 
 
 
Tại cuộc họp, đã báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện QCPH giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT năm 2018, trong đó có các nội dung liên quan đến phối hợp hoạt động với Văn phòng Tập đoàn, Ban Nhân lực, Chất lượng, Pháp chế Thanh tra. Đáng chú ý là việc triển khai có hiệu quả hệ thống truyền thông nội bộ của Tập đoàn. Năm 2018, đã thực hiện truyền thông trọng tâm các chủ đề về: Hoạt động tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2018-2020; Chiến lược VNPT4.0; Công tác quản trị rủi ro; Chuyển mạng giữ số…phù hợp với từng đối tượng truyền thông, tổ chức đào tạo, tập huấn  kỹ năng nghiệp vụ cho các đầu mối truyền thông nội bộ.
 
Trong năm 2018, các Ban Nhân lực, Chất lượng đã phối hợp với Công đoàn VNPT xây dựng vị trí, chức danh và thực hiện trả lương 3P cho cá nhân kiêm nhiệm công tác Đảng, Đoàn thể của Tập đoàn; nghiên cứu đề xuất kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động Công ty mẹ-VNPT; thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh “Sổ tay văn hóa VNPT”; đổi mới hình thức tổ chức, nội dung tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào “Nụ cười VNPT”…Công đoàn VNPT và Ban Pháp chế-thanh tra đã đề xuất với Lãnh đạo Tập đoàn để tổ chức những hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật hữu hiệu tới người lao động, phương án xử lý, giải quyết đơn hiệu quả nhất, hỗ trợ công tác cho các cấp quản lý, tổ chức công đoàn tại đơn vị của Tập đoàn. 
 
Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số nội dung công tác cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai như: công tác truyền thông đến đoàn viên, người lao động về cơ chế, chính sách và các chiến lược sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; việc nghiên cứu, xây dựng chương trình phần mềm kế toán chưa thực hiện được.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Công đoàn VNPT Bùi Văn Hoan đưa ra đề xuất về chương trình tôn vinh người lao động tiêu biểu và Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi, kết hợp chương trình gặp mặt với Tổng Giám đốc Tập đoàn; Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Người VNPT cần biết”; Phong trào “Nụ cười VNPT” năm 2019 và Phong trào “Chuyển mạng giữ số”; điều chỉnh “Sổ tay Văn hóa VNPT” cho phù hợp với thực tế; kiến nghị điều chỉnh chế độ chính sách cho lao động nữ; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua tại các Công đoàn khối cổ phần; xây dựng vị trí chức danh cho cán bộ kế toán công đoàn...
 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Phạm Đức Long đánh giá cao tính chủ động và nỗ lực của Công đoàn VNPT cùng các Ban chức năng đã có sự phối hợp nhuần nhuyễn trong năm qua. Công đoàn đã chủ động sáng tạo trong hoạt động, cách làm đồng hành cùng chuyên môn trong hoạt động thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống đoàn viên lao động.
 
Tuy nhiên, năm 2019, đánh dấu sự chuyển đổi số mạnh mẽ hơn của Tập đoàn và chắc chắn sẽ tác động rất lớn đến người lao động. Vì vậy, Tổng Giám đốc mong muốn, Công đoàn VNPT sẽ tiếp tục đồng hành cùng chuyên môn để truyền thông cho người lao động hiểu rõ yêu cầu cấp bách cần phải thay đổi tư duy, thiết thực hành động. Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn VNPT để thiết thực quan tâm, chăm lo cho người lao động và nhấn mạnh thông điệp “đã là người VNPT, nếu cố gắng, nỗ lực thì hoàn toàn yên tâm sẽ có được mức thu nhập đảm bảo so với mặt bằng chung của xã hội”. 
 
Ban Tuyên giáo - Công đoàn VNPT
Bình luận

Tin khác