Cụm Công đoàn số 9 tổ chức Hội nghị lần thứ I năm 2019.

04:28 - Thứ Sáu, 31/05/2019 Lượt xem: 505 In bài viết

Ngày 21/04/2019, Cụm Công đoàn số 09 tổ chức hội nghị lần thứ I năm 2019 với chủ đề: VNPT –Tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ di động – Băng rộng và dịch vụ Số - CNTT.

 
 
 
Dự và chỉ đạo các hoạt động cụm Công đoàn số 09 có đồng chí Bùi Văn Hoan, Ủy viên BTV Công đoàn TTTTVN, Chủ tịch Công đoàn VNPT; đồng chí Hoàng Minh Cường, UV BTV CĐ VNPT, Chủ tịch CĐ TCTy dịch vụ Viễn thông; đồng chí Võ Minh Trung - Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Kiên Giang, Trưởng Cụm Công đoàn số 09; Ông Lê Hoàng Phước – Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Cà Mau (đơn vị đăng cái tổ chức Hội nghị), cùng với lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn và gần 300 đại biển đến từ các Viễn thông và Trung tâm tâm Kinh doanh các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang.

Báo cáo tại Hội nghị đã nêu rõ, năm 2018 Công đoàn các đơn vị trong cụm đã tham gia với chuyên môn ra quân ngay từ đầu năm, tham gia triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, kinh doanh, cơ chế kinh tế, cơ chế phối hợp chung nhằm ổn định hoạt động SXKD, tạo động lực cho các đơn vị duy trì và phát triển dịch vụ, tăng thị phần, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tăng hiệu quả SXKD của các đơn vị.

Lãnh đạo Đảng, chuyên môn, công đoàn luôn đoàn kết, thống nhất ý chí, chủ trương và hành động, mọi hoạt động công đoàn luôn được chuyên môn quan tâm và tạo điều kiện và hỗ trợ hoạt động. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Kinh doanh và Kỹ thuật trong hoạt động SXKD, bám địa bàn, các hoạt động văn hóa tinh thần, các phong trào luôn được các đơn vị cùng địa bàn phối hợp triển khai; đã xây dựng chương trình công tác sát với tình hình SXKD; vận động CBCNV phát huy tinh thần sáng tạo, phát huy sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường công tác điều hành, tiết kiệm chi phí, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng mạng lưới, dịch vụ, phục vụ, chăm sóc khách hàng; tổ chức nhiều hoạt động cụ thể như vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phong trào “Nụ cười VNPT”, “Sáng tạo VNPT”, bình xét hàng tháng, quý. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 của các đơn vị trong Cụm. Trong năm vừa qua, các đơn vị trong Cụm đã tổ chức Hội nghị người lao động, các hội nghị chuyên môn và công đoàn bàn các giải pháp thúc đẩy SXKD, sắp xếp mô hình tổ chức theo mô hình tái cấu trúc của Tập đoàn.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp như: “Giải pháp Tăng trưởng doanh thu dịch vụ data, tăng tỷ lệ khách hàng mới sử dụng dịch vụ data và thu hút khách hàng MNP” cho nhóm 1, gồm 3 địa bàn Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng; “ Giải pháp Tăng trưởng doanh thu và nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ băng rộng” của nhóm 2, gồm 2 địa bàn Kiên Giang - Cần Thơ; “Giải pháp tăng trưởng nguồn thu từ dịch vụ số, dịch vụ Công nghệ thông tin cho nhóm khách hàng Chính phủ, Bộ ngành và Doanh nghiệp” của nhóm 3, gồm 2 địa bàn An Giang và Hậu Giang.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn VNPT đã đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị trong Cụm, đồng thời đề nghị các đơn vị cần khắc phục những tồn tại đã nêu trong báo cáo; tiếp tục tổ chức triển khai các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD, tổ chức chuỗi hoạt động chào ngày truyền thống Ngành, ngày Lễ, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tham quan, du lịch trong cụm; vận động CBCNV tham gia các hoạt động cộng đồng, công tác an sinh xã hội trên địa bàn, nhằm động viên khích lệ, tăng chỉ số hài lòng về mặt tinh thần cho CB.CNV, người lao động và cộng đồng; phối hợp chuyên môn thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị. 
 
 
 
Cũng trong chương trình Hội nghị Cụm, Ban Tổ chức Hội nghị đã tổ chức hội thao và đêm Gala để các đại biểu có dịp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm công tác, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường sự gắn kết. 
 
Lưu Ngọc Hùng - congdoan.vnpt.vn
Bình luận

Tin khác