Công đoàn VNPT thành lập Ban Nữ công quần chúng Công đoàn VNPT

02:41 - Thứ Sáu, 19/06/2020 Lượt xem: 424 In bài viết

Ngày 09/06/2020, Chủ tịch Công đoàn VNPT đã ký quyết định số 194/QĐ-CĐVNPT-CS về việc thành lập Ban Nữ công quần chúng Công đoàn VNPT.

 
 Hình ảnh hội nghị Nữ  VNPT trong kỷ nguyên 4.0
 
Theo đó, với nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chấp hành CĐVNPT xây dựng chương trình, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai công tác nữ công trong nhiệm kỳ và hàng năm. Ban Nữ công quần chúng cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động và phản ánh, đề xuất, kiến nghị với BCH Công đoàn VNPT; Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách lao động nữ, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động.


Cùng với đó, phát hiện, bồi dưỡng nữ đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho BCH công đoàn trong quá trình tham gia công tác quy hoạch, đào tạo và xem xét giới thiệu bổ nhiệm và chức danh lãnh đạo các cấp. Đại diện cho nữ đoàn viên, người lao động tham gia các tổ chức hợp pháp có liên quan đến lao động nữ, trẻ em, dân số, gia đình, bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ. Trực tiếp tổ chức triển khai các nội dung như tuyên truyền, giáo dục nữ đoàn viên, người lao động về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, hoạt động nữ công và những nội dung liên quan đến lao động nữ nói riêng; tổ chức các phong trào thi đua trong nữđoàn viên, người lao động. Vận động nữ đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua chung gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và tham gia các hoạt động xã hội.


Ban Nữ công quần chúng VNPT gồm 20 đồng chí, trong đó, Đồng chí Sần Thị Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT giữ chức vụ Trưởng ban; Đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Trưởng Ban Chính sách CĐVNPT giữ chức vụ Phó Ban thường trực; Đồng chí Vũ Thị Thúy Hoa, UVBTV CĐ TCT VNPT VinaPhone giữ chức vụ Phó Ban, cùng 17 ủy viên là đại diện cán bộ nữ ở các đơn vị có hoạt động nữ tiêu biểu, hoạt động tích cực, năng nổ, nhiệt tình; cơ cấu đảm bảo đại diện cho các đơn vị theo lĩnh vực công tác, khối, vùng miền, không trùng giữa các Viễn thông tỉnh, thành phố và Trung tâm kinh doanh trên cùng địa bàn. 
 
 
 
 
 Nữ CBCNV VNPT 
 
 
Bên cạnh đó, hoạt động Ban Nữ công cũng chú trọng các hoạt động giới và gia đình nhân các ngày kỷ niệm trong năm như: Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam; Tết Trung thu, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10... Tổ chức hoạt động Ban Nữ công các cấp cũng cần được triển khai thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và theo chương trình công tác của CĐVNPT. 
 
 
Công đoàn VNPT
Bình luận

Tin khác