Công đoàn CSTV trực thuộc Công đoàn VNPT Quảng Nam hoàn thành công tác tổ chức Đại hội

09:13 - Thứ Tư, 05/07/2023 Lượt xem: 183 In bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 396/KH-CĐVNPT ngày 18/7/2022 v/v tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ II Công đoàn VNPT nhiệm kỳ 2023-2028; Công đoàn VNPT Quảng Nam đã triển khai đồng bộ các nội dung với nhiều hình thức tuyên truyền, hoạt động văn hóa, tổ chức phong trào thi đua,..vv….tạo không khí vui tươi, đoàn kết, khích lệ động viên cán bộ đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 
 
 

Một trong những nội dung quan trọng trong chương trình công tác trọng tâm là hướng dẫn, triển khai tổ chức đại hội các công đoàn CSTV trực thuộc để tiến đến đại hội công đoàn VNPT Quảng Nam, lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ được diễn ra vào ngày 13/03/2023.

Ban Thường vụ công đoàn VNPT Quảng Nam đã ban hành các văn bản số:  02/CĐVNPTQNM-VP ngày 06/02/2023 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn CSTV, lần thứ III, nhiệm kỳ 2023- 2028 và văn bản số 03/HD-CĐVNPTQNAM ngày 06/02/2023 về việc hướng dẫn công tác nhân sự đại hội công đoàn CSTV nhiệm kỳ 2023-2028.

 
 
 

Thực hiện chủ trương của Công đoàn VNPT tại văn bản số 747/CĐVNPT-CS  ngày 29/11/2022 về việc hướng dẫn triển khai cơ cấu lại tổ chức Công đoàn VNPT trên địa bàn tỉnh/thành phố. Hiện nay Công đoàn VNPT Quảng Nam có 519 đoàn viên đang sinh hoạt tại 13 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc, trong đó có 01 Công đoàn Công ty cổ phần.

Thời gian Đại hội tại các công đoàn CSTV trực thuộc công đoàn VNPT Quảng Nam được diễn ra từ ngày 17– 21/02/2023 đến nay đã hoàn thành theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra.

Qua mỗi kỳ Đại hội, cũng chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ Đoàn viên công đoàn  - NLĐ; là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của đội ngũ công nhân, người lao động để có thể nhìn nhận lại những mặt đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó phát huy những mặt tích cực, khắc phục những nhược điểm, yếu kém để giúp cho mỗi đoàn viên công đoàn ngày càng tiến bộ hơn, có sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo nên một khối đoàn thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể, đưa đơn vị ngày càng phát triển và đời sống của đội ngũ công nhân lao động ngày càng được nâng cao hơn./. 

 
https://congdoan.vnpt.vn/
Bình luận