Công đoàn VNPT Bình Định tổ chức thành công Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023 – 2028

03:00 - Thứ Tư, 05/07/2023 Lượt xem: 259 In bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 396/KH-CĐVNPT ngày 18/7/2022 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ II Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

 
 BCH Công đoàn VNPT Bình Định nhiệm kỳ 2023 – 2028
 

Sáng ngày 15/3/2023, Công đoàn VNPT Bình Định đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023 – 2028. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, UVBTV Công đoàn Thông tin và Truyền thông -  Chủ tịch Công đoàn VNPT và đại diện Cấp ủy, Lãnh đạo chuyên môn VNPT trên địa bàn Bình Định có Đ/c Phạm Quốc Trung – Bí thư đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Bình Định, Giám đốc VNPT Bình Định.

Tại Đại hội các đại biểu đã nghe Đ/c Lê Xuân Quý, Chủ tịch Công đoàn trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn VNPT Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022  phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ vừa qua BCH Công đoàn VNPT Bình Định đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ nhiệm kỳ 2017-2022, quan tâm thực hiện tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp đối với cán bộ, đoàn viên, NLĐ bị ốm đau, tai nạn, gặp hoàn cảnh khó khăn; Đời sống thu nhập của đoàn viên, người lao động được đảm bảo, đặc biệt trong giai đoạn toàn bộ xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, thu nhập bình quân của người lao động được đảm bảo ở mức khá; thu nhập năm cuối nhiệm kỳ tăng gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Công đoàn VTT thường xuyên quan tâm kịp thời nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, NLĐ để xây dựng kế hoạch, mục tiêu và biện pháp tuyên truyền phù hợp. Hàng năm, cùng với lãnh đạo chuyên môn VNPT Bình Định phát động phong trào thi đua góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD và thoả thuận thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Chỉ đạo UBKT đồng cấp và cấp dưới kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của các cấp công đoàn; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các cấp công đoàn.

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Phạm Quốc Trung – Bí thư đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Bình Định, Giám đốc VNPT Bình Định và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – CT Công đoàn VNPT. Phát biểu chỉ đạo Đại Hội Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn VNPT đã nhất trí với các nội dung báo cáo của Công đoàn VNPT Bình Định nhiệm kỳ 2017-2022 và đ/c rất vui mừng với những thành tựu mà Tập thể CBCNV, người lao động VNPT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tuy gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Công đoàn VNPT Bình Định đã bám sát các mục tiêu, định hướng theo chỉ đạo của Tập đoàn và Công đoàn Cấp trên để triển khai và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo các cơ chế chính sách, ổn định thu nhập cho người lao động. Ngoài những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, CĐ VNPT Bình định cũng đã thẳng thắng, nghiêm túc nhìn nhận về những tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới Công đoàn VNPT Bình Định cần tiếp tục đẩy mạnh vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn công nghệ 4.0 “Chuyên biệt, khách biệt, hiệu quả” bên cạnh đó CĐ VNPT BĐ cần có những đổi mới trong các hoạt động, các hình thức nội dung hoạt động công đoàn theo tinh thần NQ09 của Tập đoàn về nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, quan tâm tạo điều kiện khuyên người lao động tự học tập và nâng cao trình độ, nâng cao năng xuất lao động đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhiệm vụ SXKD trong tình hình mới.

Thay mặt Đại hội, đ/c Lê Xuân Quý - Chủ tịch CĐVTT đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí. Đại hội CĐ VNPT Bình Định khoá V xin hứa sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của các đồng chí. Sau Đại hội, CĐ VNPT Bình Định tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của các đồng chí với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm có 11 đồng chí, BCH Công đoàn VNPT Bình Định khóa V nhiệm kỳ 2023 – 2028; tại HN lần thứ I, BCH đã bầu BTV gồm 3 đ/c; đ/c Lê Xuân Quý được bầu làm chủ tịch. Tại Đại hội đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn VNPT đã trao QĐ khen thưởng và kỷ niệm chương cho 03 tập thể đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" giai đoạn 2017 – 2022.

Phạm Tiến Dũng
Bình luận