Đại hội Công đoàn VNPT Kiên Giang khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

05:03 - Thứ Sáu, 07/07/2023 Lượt xem: 407 In bài viết

Ngày 21 tháng 04 năm 2023, VNPT Kiên Giang long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn VNPT Kiên Giang khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023- 2028, lựa chọn bầu Ban chấp hành mới, những người có tâm, có tầm, có tâm huyết để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

 
 BCH Công đoàn VNPT Kiên Giang khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
 
Đại hội có sự tham dự của đồng chí Triệu Tiến Thắng, UV BCH Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn VNPT. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí là BTV Đảng ủy, BGĐ TTKD, BCH Công đoàn VNPT Kiên Giang và 81 đại biểu được bầu từ các công đoàn CSTV, đại diện cho hơn 400 đoàn viên Công đoàn về dự Đại hội. 
 
 Đồng chí Triệu Tiến Thắng, UV BCH Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn VNPT
 

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn VNPT Kiên Giang đã tập trung tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đoàn viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Tập đoàn và của VNPT Kiên Giang. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động của Công đoàn VNPT và các cấp công đoàn phát động.

Thường xuyên phối hợp với chuyên môn đơn vị tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng trong công tác, lao động, học tập và sản xuất kinh doanh; chăm lo xây dựng đội ngũ; vận động đoàn viên tham gia học tập, tự rèn luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; đồng thời chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên; xây dựng và thực hiện tốt các quỹ do đoàn viên, người lao động đóng góp xây dựng, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời gia đình, người thân và bản thân đoàn viên, người lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

 
Ban chấp hành cùng với lãnh đạo chuyên môn đơn vị vận động CNVC-LĐ tự nguyện tham gia đóng góp 02 ngày lương để cùng với cơ quan thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ban chấp hành công đoàn cũng đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đơn vị triển khai đồng bộ và hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 
 
 
 Đạt được kết quả nêu trên là nhờ có sự đóng góp trí tuệ và công sức của gần 400 ĐVCĐ, người lao động trên địa bàn Kiên Giang; có sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam của Đảng ủy Viễn thông Kiên Giang, có sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn trong đơn vị và của các tổ chức đoàn thể tại địa phương.
  
Mộng Nhung
Bình luận

Tin khác