Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

11:20 - Thứ Sáu, 17/04/2020 Lượt xem: 780 In bài viết

Thực hiện văn bản số 142/CV-BTG ngày 11/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (Công đoàn TTTTVN) ban hành kế hoạch tuyên truyền

 
         Chi tiết tại:
 
 
         Cùng với đó Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam xin giới thiệu chuyên mục "Hướng tới Đại hội lần thứ XII của Đảng" tại địa chỉ:
 
 
          
Ban Tuyên giáo
Bình luận