Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Tuyên Quang lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 -2025)

10:16 - Thứ Sáu, 15/05/2020 Lượt xem: 445 In bài viết

Sáng 8/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đại hội được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm.

 
 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020), tăng trưởng doanh thu hàng năm bình quân đạt 33%/năm, mức độ tăng trưởng doanh thu thực hiện năm cuối nhiệm kỳ so với năm đầu nhiệm kỳ trên 311%. 

Thu nhập bình quân của người lao động đến năm 2020 đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng, vượt so với Nghị quyết 2,2 triệu đồng.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên.

Đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016, 2017; Cờ thi đua của Chính phủ các năm 2015, 2018, 2019; Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 2013-2017).

Với chủ đề: Chủ động đổi mới mô hình tổ chức quản lý tinh gọn; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy giá trị thương hiệu Bưu điện Việt Nam. Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, bí thư các chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đặc biệt nhiệm vụ chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số; Chú trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử, dịch vụ công của Nhà nước.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh khóa III; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII.

 
Công đoàn VNPost
Bình luận