Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025

10:23 - Thứ Sáu, 15/05/2020 Lượt xem: 558 In bài viết

“Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” là chủ đề thể hiện ý chí, nguyện vọng và là quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 
 Quang cảnh đại hội
 

Ngày 12/5/2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh Lạng Sơn. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã đạt được và mong muốn toàn đảng bộ sẽ tiếp tục giữ vững sức chiến đấu, hoàn thành thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều được thực hiện đạt và vượt. Năm năm liên tục Đảng bộ đều đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được tỉnh ủy tặng Bằng khen giai đoạn 2015-2019; Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Kết quả sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh hàng năm đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao, bình quân tổng doanh thu hoàn thành vượt trên 10% kế hoạch, đạt tốc độ tăng trưởng 29%/năm (đạt 290% so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020). Cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị, chính trị xã hội cũng đạ được nhiều thành tích xuất sắc, được cấp trên khen thưởng.

 
 Đ/c Hướng Văn Độ, Bí thư Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh tặng hoa Ban chấp hành Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm. Tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, văn hóa doanh nghiệp, xậy dựng cơ quan đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội  Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí, đồng chí Phạm Thị Thanh Xuân được bầu lại giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 
Công đoàn VNPost
Bình luận