Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo - Truyền thông lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

10:30 - Thứ Sáu, 15/05/2020 Lượt xem: 492 In bài viết

Ngày 05/5/2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo - Truyền thông đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự Đại hội có đồng chí Đinh Như Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban Tuyên giáo - Truyền thông Tổng công ty cùng toàn thể đảng viên Chi bộ.

 
Chi bộ Ban Tuyên giáo - Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 602-QĐ/ĐU, ngày 22/7/2019, là chi bộ lâm thời. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn vừa qua và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022. 
 
Ra mắt Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2022
 

Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được trong năm 2019, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo - Truyền thông phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả. Các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Tổng công ty được các chi, đảng bộ tiếp nhận và phổ biến đến 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Triển khai tốt hoạt động truyền thông các mặt hoạt động của Tổng công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, phản ánh kịp thời về một số hoạt động của các đơn vị trên mạng lưới. Công tác Đoàn Thanh niên đã có những thay đổi tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các hoạt động đã đi vào chiều sâu có sức lan tỏa và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty. Tích cực tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên của Tổng công ty, xây dựng các chương trình hành động liên quan đến môi trường, tham gia các hoạt động do Đoàn khối Doanh nghiệp phát động.

Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới để tập thể Chi bộ Ban Tuyên giáo - Truyền thông đạt được kết quả cao hơn, có những bước tiến đột phá hơn như: việc tham mưu triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối còn chạy theo tiến độ, việc tham mưu chưa có chiều sâu, chưa hỗ trợ nhiều cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Công tác truyền thông chưa có hình thức tiếp cận mới, đa dạng trong việc truyền thông trên mạng xã hội đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của tổng công ty. Hoạt động công tác Đoàn Thanh niên chưa có nhiều đổi mới, chưa chủ động xây dựng và phát động các chương trình hoạt động đồng hành cùng  chuyên môn và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.  Đồng chí Bí thư Chi bộ lâm thời đồng thời là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Truyền thông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Như Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo - Truyền thông Tổng công ty đánh giá cao những kết quả Chi bộ Ban Tuyên giáo - Truyền thông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua đồng thời bám sát định hướng phát triển của Tổng công ty để nỗ lực xây dựng và thực hiện thắng lợi mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

 
Công đoàn VNPost
Bình luận