Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

10:52 - Thứ Năm, 28/05/2020 Lượt xem: 1485 In bài viết

Ngày 15/5/2020, tại Đà Lạt, Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
 
 
Thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng diễn ra vào lúc cả nước đã và đang tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quốc khánh 2 tháng 9. Toàn Ngành đang chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Bưu điện. CBCNV trên toàn Viễn thông Lâm Đồng đang sôi nổi thi đua lao động sản xuất nhằm tạo ra bước chuyển biến đột phá trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Tưởng – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Viết Vân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí trưởng, phó các Ban Đảng của Đảng ủy Khối, Đại diện Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lâm Đồng và sự có mặt của 80 đảng viên đang sinh hoạt tại 15 Chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hoạt động của Viễn thông Lâm Đồng và Trung tâm Kinh doanh VNPT - Lâm Đồng luôn được vận hành đúng theo nội quy, quy chế đã đề ra, đặc biệt là quy chế dân chủ ở cơ sở. Những chủ trương lớn trong sản xuất kinh doanh luôn được bàn bạc dân chủ, công khai. Phát huy sức mạnh tổng hợp, trong những năm qua đơn vị luôn giữ vững vị thế chủ lực trong lĩnh vực viễn thông, CNTT tại địa phương, tạo sự phát triển bền vững.
Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện vừa thực hiện công tác đổi mới tổ chức quản lý, vừa đảm bảo các mục tiêu sản xuất kinh doanh và phục vụ; xác định được những thuận lợi và khó khăn cơ bản, trước những thách thức và vận hội của thời kỳ hội nhập - phát triển, Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng đã nỗ lực quán triệt, vận dụng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp để đề ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, đổi mới doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm các chỉ tiêu tăng từ 110 – 122%.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đã đoàn kết, thống nhất, quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Chương trình công tác Đảng ủy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng viên toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đều là những cá nhân có năng lực, kinh nghiệm và ý thức trách nhiệm trong triển khai, thực hiện các nội dung chương trình hoạt động đều được xây dựng cụ thể; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.

Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên đến các Chi bộ trực thuộc và đảng viên toàn Đảng bộ. Từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương của người đảng viên trong thực thi công vụ. Nâng cao tinh thần, đạo đức nghề nghiệp; Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng đã kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, thường xuyên bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ, công chức đồng thời giáo dục, chỉnh đốn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng trong Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc.

Quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát với thực tiễn, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong giai đoạn tới, Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: Chênh lệnh thu chi hàng năm phấn đấu tăng đạt và vượt so với kế hoạch được giao, năng suất lao động và thu nhập bình quân hàng năm tăng từ 5% trở lên, thực hiện tốt việc nộp ngân sách tại địa phương và nộp về Ngành, 100% đảng viên và trên 95% quần chúng được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, của Ngành, hàng năm có từ 75 đến 85% tổ chức Đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong đó có 20% đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng quyết tâm giữ vững danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm trong nhiệm kỳ.
 
 
 
Đại hội đã xem xét lựa chọn và bầu được 11 đồng chí đảng viên tiêu biểu, ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần tận tụy trong công tác vào Ban chấp hành Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ Viễn thông Lâm Đồng  đã bầu 03 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, 05 đồng chí trong Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Trần Thanh Nam – Giám đốc Viễn thông Lâm Đồng làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Xuân Nghĩa - Phó Giám đốc Viễn thông Lâm Đồng, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh làm Phó Bí thư Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội đã cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 bằng việc thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết điều đó đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, khắc phục mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
 
 
 
 
Công đoàn VNPT
Bình luận