Đảng bộ Bưu điện TPHCM hoàn thành công tác Đại hội cấp cơ sở

06:55 - Thứ Bảy, 06/06/2020 Lượt xem: 794 In bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Thành ủy TPHCM về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Bưu điện Thành phố đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 666-KH/ĐUBĐ ngày 27 tháng 12 năm 2019 về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bưu điện Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 
 Đại hội điểm tại Đảng bộ cơ sở Bưu điện trung tâm Chợ Lớn
 

Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội, 05 tổ công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và biên soạn đầy đủ các tài liệu, mẫu biểu, phục vụ tài liệu phục vụ công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở. Tổ chức 2 hội nghị quán triệt công tác đại hội.

Từ ngày 29/2 đến ngày 30/5/2020, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Bưu điện Thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa thực hiện các giải pháp chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phát sinh như nhận chuyển phát hàng hóa, bưu gửi trong tình hình các cơ quan hành chính công tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp từ người dân, phát lương hưu, chính sách người có công tại nhà người dân,… đồng thời triển khai các bước chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo quy trình, quy định.

Trước thời điểm Chính phủ triển khai giãn cách toàn xã hội (ngày 28 tháng 03 năm 2020), Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo cơ sở đảng hoàn thành 2 đại hội điểm (1 đảng bộ cơ sở và 1 chi bộ cơ sở), tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và tổ chức 2 đại hội cơ sở đại trà. Trong thời gian giãn cách xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy đôn đốc các cơ sở đảng tích cực thực hiện các nội dung công tác chuẩn bị (văn kiện, nhân sự, tổ chức). Đến thời điểm kết thúc giãn cách xã hội (23 tháng 4 năm 2020) đã triển khai ngay công tác tổ chức Đại hội. Các Tổ công tác của Ban Chỉ đại Đại hội đã bám sát các cơ sở đảng hỗ trợ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức đại hội đúng quy định.

 
 
 Đại hội tại Chi bộ cơ sở Bưu điện trung tâm Tân Bình – Tân Phú
 

Đến ngày 30/5, đã có 23/23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 7 đảng bộ cơ sở, 16 chi bộ cơ sở) đã hoàn thành công tác đại hội đảng cơ sở, đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 100% cơ sở đảng thực hiện đại hội gồm 4 nội dung. Đại hội cấp cơ sở đã bầu ra 82 cấp ủy viên cơ sở, 21 thành viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, 106 đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ Bưu điện Thành phố và 23 đại biểu dự khuyết; đại hội cấp cơ sở đã thảo luận, đóng góp hoàn thiện văn kiện đại hội cơ sở và đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Bưu điện Thành phố, Đảng bộ Thành phố và Trung ương.

Hiện tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Bưu điện Thành phố tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở hoàn tất các văn bản đại hội, triển khai các nội dung công tác sau đại hội; tổ chức Hội nghị cán bộ để rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội. Các tiểu ban công tác đại hội cấp trên cơ sở khẩn trương thực hiện các nội dung công việc để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Bưu điện Thành phố. Cụ thể: hoàn thiện văn kiện trình Đại hội sau khi đã được các Ban Thành ủy, Ngành Thông tin truyền thông góp ý; hoàn thành hồ sơ công tác nhân sự và triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bưu điện Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 
Công đoàn VNPost
Bình luận

Tin khác