Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

07:04 - Thứ Bảy, 06/06/2020 Lượt xem: 853 In bài viết

Sáng 29/5, Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Lý Công Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng hơn 50 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ cơ sở trực thuộc.

 
 Đồng chí Lý Công Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp đổi mới sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển mở rộng thị phần bưu chính chuyển phát và tài chính bưu chính. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã hoàn thành 10/10 mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III. Trong đó, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng bình quân 24,6%/ năm  so với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 là 10%. Năm 2015 doanh thu đạt 31.055 triệu đồng đến năm 2019 Bưu điện tỉnh đạt doanh thu gần 88 tỷ đồng. Thu nhập người lao động tăng 9,2% so với nhiệm kỳ trước, nộp ngân sách tăng cao, thực hiện nộp Bảo hiểm xã hội đối với người lao động giai đoạn 2015 - 2019 là 114.028 triệu đồng.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bưu điện tỉnh đạt những kết quả tích cực, nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được tăng cường góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách phong cách, lề lối làm việc, quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần đối với người lao động. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh kết nạp mới 21 đảng viên.

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm – Kỷ cương, huy động mọi nguồn lực xây dựng Bưu điện tỉnh phát triển bền vững”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã đặt ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới sáng tạo, đột phá trong tư duy và cách làm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; quyết tâm triển khai thắng lợi mục tiêu của Bưu điện tỉnh và chiến lựợc phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong giai đoạn mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với ứng dụng Khoa học – Công nghệ, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho người lao động. Hàng năm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tổng doanh thu và doanh thu tính lương vượt từ 1% trở lên, đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập tăng bình quân từ 3-5% trở lên; phấn đấu 85% các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, đảng viên và người lao động được tuyên truyền học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 5 đảng viên mới trở lên;…

Tham luận tại Đại hội các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, phân tích những kết quả nổi bật Đảng bộ Bưu điện tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tham gia nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đồng chí Lý Công Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết qủa Đảng bộ Bưu điện tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bưu điện tỉnh chú trọng đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị lớn mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp theo hướng thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

Đồng thời, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò quan trọng của người đứng đầu; quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng tổ chức đoàn thể gắn với đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra giám sát, thực hiện hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các tập thể và cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh; làm tốt công tác sơ tổng kết rút kinh nghiệm…

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 8 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Giám đốc Bưu điện tỉnh trúng cử chức Bí thư Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 2 đồng chí.

 
http://www.vnpost.vn/
Bình luận

Tin khác