Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

07:09 - Thứ Bảy, 06/06/2020 Lượt xem: 1200 In bài viết

Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong thời điểm toàn đơn vị đã ra sức thi đua lập nhiều thích tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của ngành Bưu điện, chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

 
 
Đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu và chỉ đạo
tại Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
 

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành đã đánh giá cao công tác nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thái Nguyên được khẳng định rõ rệt. Vai trò, vị thế của đơn vị ngày càng được nâng cao trong xã hội. Hệ thống mạng lưới Bưu điện ngày được mở rộng và trải dài; các dịch vụ phục vụ người dân ngày càng đa dạng và phong phú đặc biệt là dịch vụ hành chính công; thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo trợ, Người có công; đơn vị đã áp dụng công nghệ 4.0 vào quy trình tiếp nhận thủ tục hành trên trang “tiepnhanhoso.vnpost.vn”; thu thập địa chỉ Bản đồ số V-Map; đặc biệt Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo đơn vị thực hiện việc thu thập dữ liệu hình ảnh, thông tin của hơn 5.000 mộ liệt sĩ trên 200 nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh ta đã góp phần vào việc thành công của Cổng thông tin điện tử về Liệt sĩ, mộ Liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ của Quốc gia.

Ngoài ra, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã định hướng được nhiệm vụ chính trị, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khách hàng, đặc biệt là khách hàng thương mại điện tử ngày càng tốt hơn. Tinh thần của đại đa số cán bộ, đảng viên, công nhân viên luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng được hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, người lao động ngày càng được nâng cao...

Bên cạnh đó, Đảng bộ Bưu điện tỉnh luôn xung kích trên mặt trận chính trị - tư tưởng, tuyên truyền và bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, của Đảng, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng, những nhân tố mới, “người tốt, việc tốt”; tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác an sinh xã hội tại địa phương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết được cấp ủy quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức mang lại hiệu quả thiết thực tại đơn vị.

Đặc biệt những tháng cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình dịch bệnh Covid – 19 lan rộng trong cả nước, đứng trước tình hình đóĐảng bộ Bưu điện đã kịp thời triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về công tác phòngchống dịch. Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo kịp thời các đơn vị sản xuất, đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị chung tay phòng chống dịch và cùng ra tuyến đầu để phục vụ người dân như: Phát, nhận hàng tại địa chỉ khách hàng, thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, Người có công, bảo trợ, gói hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo an toàn, nhanh và chính xác.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng các dịch vụ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Ngô Văn Lâm đánh giá cao sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; công tác quản lý đảng viên, đồng thời đề nghị đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tập trung trí tuệ đóng góp xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Tại phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng Biên tập được bầu làm Bí thư Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 
http://www.vnpost.vn/
Bình luận