Đại hội Đảng bộ Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội thành công rực rỡ.

09:03 - Thứ Ba, 16/06/2020 Lượt xem: 969 In bài viết

Sáng ngày 10/6/2020 tại Nhà khách Chính phủ số 2 Lê Thạch, Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công rực rỡ.

 
 
Đồng Chí Nguyễn Tài Trung – Bí thư Đảng bộ TTKD VNPT Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Giám đốc TTKD VNPT Hà Nội
trình bày báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TTKD VNPT Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tham dự Đại hội có đồng chí Lương Cao Chí – Bí thư Đảng ủy VNPT Hà Nội, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Hà Nội, đồng chí Đoàn Anh Tuấn – Phó chánh Văn phòng Đảng ủy VNPT Hà Nội và 141 đại biểu đại diện cho 508 đảng viên đến từ 18 Chi bộ và 6 Đảng bộ Bộ phận trực thuộc Đảng bộ TTKD VNPT Hà Nội về dự Đại hội.

Trong không khí trang trọng của Đại hội, các đại biểu đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và các giải pháp tổ chức thực hiện. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ TTKD VNPT Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đảng viên. Đặc biệt quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả minh chứng bằng việc thực hiện thành công tái tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong  giai đoạn 2015-2019 đều tăng trưởng doanh thu và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chênh lệch thu – chi do cấp trên giao, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu và chênh lệch thu chi của Nghị quyết Đại hội VI.
 
 
 Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TTKD VNPT Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: chênh lệch thu – chi tăng từ 3% đến 5%/năm, năng suất lao động tăng bình quân 5% đến 10%/năm, thu nhập bình quân người lao động tăng 5%/năm, doanh thu các dịch vụ VT-CNTT phấn đấu tăng 3% đến 5%/năm, tăng tỷ trọng doanh thu CNTT tối thiểu 5%/tổng doanh thu VT-CNTT và phấn đấu hàng năm có 90% số tổ chức đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và cả nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 80 đảng viên mới trở lên. 
 
 
Đồng chí Lương Cao Chí – Bí thư Đảng ủy VNPT Hà Nội, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Hà Nội phát biểu
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Cao Chí – Bí thư Đảng ủy VNPT Hà Nội, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Hà Nội đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng và chúc mừng những thành quả đã đạt được và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới như: thực hiện tối ưu hóa mô hình tổ chức, triển khai mô hình phân phối tiền lương, cơ chế tạo động lực, nâng cao năng suất lao động, tăng cường hội nhập và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Xây dựng chính sách phù hợp để tăng cường phối hợp giữa hai khối Kỹ thuật – Kinh doanh đảm bảo sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Tích cực chủ động triển khai số hóa, tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ CNTT, … và để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ hơn nữa trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Đảng ủy VNPT Hà Nội nhấn mạnh “ Đảng bộ Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và xây dựng tốt công tác chỉnh đốn đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy sản xuất tinh gọn, vận hành thông suốt hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực uy tín, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và vai trò nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên, thực hiện tốt dân chủ và đoàn kết trong đảng, công khai minh bạch trong mọi hoạt động. Đặc biệt là công tác cán bộ, phân phối thu nhập và đánh giá người lao động hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ”. 
 
 
 Cấp ủy khóa mới ra mắt Đại hội
 
Với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đã tiến hành bầu cử Cấp ủy khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VNPT Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Kết thúc Đại hội 100% đại biểu thông qua Nghị quyết và tiếp thu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hà Nội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025./. 
 
 
Công đoàn VNPT
Bình luận

Tin khác