Đại hội Đảng bộ Cục Tần số VTĐ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

10:58 - Thứ Ba, 22/12/2020 Lượt xem: 553 In bài viết

(rfd.gov.vn)- Ngày 04 và 05/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Tâm - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 164 đảng viên của 15 Chi bộ thuộc Đảng bộ Cục.

 
 Đại biểu tham dự Đại hội
 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng uỷ - Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Nguyễn Đức Trung chia sẻ: Trong quá trình chuẩn bị, tiến tới Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tần số VTĐ đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Đảng bộ Bộ TTTT. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, trên tinh thần thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, các quan điểm, quy định của Đảng về công tác cán bộ và bám sát yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ đổi mới. Các nội dung chuẩn bị cho Đại hội của Cục Tần số VTĐ được Đảng ủy Bộ TTTT đánh giá cao và nhất trí cho Đảng bộ Cục Tần số VTĐ tiến hành tổ chức Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Cục Tần số VTĐ được tổ chức đúng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 27 năm ngày thành lập Cục Tần số VTĐ với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đây cũng là thời điểm Cục Cục Tần số tổng kết đánh giá các kết quả đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ III.

 
 Bí thư Đảng uỷ - Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc Đại hội
 

Theo Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ trình Đại hội, giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Tần số VTĐ đã lãnh đạo, triển khai nhiều công tác trọng tâm, đạt được những kết quả đáng khích lệ như: Đã xây dựng, tham mưu Bộ trưởng Bộ TTTT trình và được Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 Quyết định (Quyết định về phẩn bổ băng tần 470-10700 MHz phục vụ mục đích kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; Quyết định về sửa đổi Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020); được Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành 07 Thông tư về quy hoạch băng tần, kênh tần, 02 Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo; điều phối triển khai hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án số hóa truyền hình giai đoạn I (năm 2016), giai đoạn II (năm 2017), ngừng phát sóng truyền hình tương tự và hoàn thành số hóa đối với các trạm phát sóng chính tại 12 tỉnh Nhóm III (năm 2019), tham mưu và được Bộ TTTT ban hành 15 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại 15 tỉnh Nhóm IV.

Hàng năm, Cục đã giải quyết cấp mới và gia hạn hơn 35 ngàn giấy phép sử dụng tần số. Tổng số giấy phép cấp được trong 05 năm qua là 180.238 giấy phép các loại.

Công tác thanh tra, kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm và xử lý can nhiễu đã được Cục làm tốt góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt cho các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng lần thứ XII; các Hội nghị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các sự kiện lớn của quốc tế diễn ra tại Việt Nam như Năm APEC 2017, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019.

 
 Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội
 

Từ 2015 đến nay, Cục đã tiếp nhận và xử lý thành công 1001 vụ can nhiễu có hại cho tới mạng đài vô tuyến điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần đảm bảo cho các hệ thống thông tin vô tuyến hoạt động an toàn, thông suốt. Đáng chú ý trong năm 2019, lần đầu tiên Cục Tần số VTĐ đã đưa thiết bị không người lái UAV để xử lý can nhiễu tại một số sân bay và đạt kết quả tốt.

Với sự tham gia tích cực, hiệu quả và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của cộng đồng thông tin vô tuyến thế giới, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế về lĩnh vực thông tin vô tuyến ngày càng được nâng cao, thể hiện qua việc Việt Nam đã tái trúng cử vào Ủy ban Thể lệ vô tuyến của ITU nhiệm kỳ 2019-2022; lần đầu tiên được bầu vào chức Chủ tịch của Hội nghị Thông tin vô tuyến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2019-2022; được bầu làm Phó Chủ tịch của 02 Nhóm nghiên cứu của ITU.

Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Cục đã lãnh đạo các đơn vị trong Cục phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với 63 Sở Thông tin và Truyền thông, được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là đơn vị đi đầu của Bộ về hiệu quả phối hợp với các Sở TTTT trong triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương.

Công tác tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác tổ chức cán bộ; phối hợp tần số quốc phòng, an ninh; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và cải cách thủ tục hành chính trong những năm qua cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Cục đã quan tâm công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Ngành; giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh và ngăn ngừa các biểu hiện sai lệch, chống những biểu hiện cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chủ động  phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thường xuyên nhắc nhở đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Cục đã cử 10 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 12 đồng chí cấp ủy viên đi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng do Đảng ủy Khối tổ chức, 42 quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 40 đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới và xét chuyển đảng chính thức cho 37 đảng viên dự bị.

 
 Đồng chí Trương Công Hạnh - Bí thư Chi bộ Trung tâm Tần số VTĐ khu vực III, một trong 5 Bí thư chi bộ, trình bày tham luận tại Hội nghị.
 

Bước sang nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Cục Tần số VTĐ đề ra mục tiêu thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ lớn như: Nghiên cứu đề xuất chính sách để phát triển 5G để Việt Nam không chậm hơn so với thế giới; hỗ trợ các Doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào các tổ chức quốc tế về thông tin vô tuyến và thúc đẩy phát triển sản xuất thiết bị viễn thông; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về tần số vô  tuyến điện, trọng tâm là việc sửa đổi Luật Tần số VTĐ; xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng băng tần số VTĐ được cấp phép thông qua đấu giá đấu giá, cấp giấy phép băng tần 2,6GHz và các băng tần khác; nghiên cứu quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất; xây dựng Thông tư về quy hoạch băng tần cho 5G; sửa đổi Thông tư về phí sử dụng tần số VTĐ để phù hợp với các băng tần sẽ cấp cho 5G; nghiên cứu, đánh giá tác động công nghệ chùm vệ tinh internet băng rộng; nghiên cứu cách tiếp cận mới trong công tác kiểm soát tần số, xử lý can nhiễu gắn với triển khai Kế hoạch phát triển mạng đài kiểm soát quốc gia 2021-2025 theo hướng tiên tiến, hiện đại trên cơ sở nền tảng công nghệ 4.0; hoàn thành Đề án Số hóa truyền hình mặt đất theo đúng lộ trình; duy trì tốt công tác phối hợp quản lý nhà nước tại địa phương với các Sở TTTT; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT kết hợp với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4;...

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ. Chú trọng hơn nữa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, thường xuyên cập nhật kiến thức cho mọi Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chủ động xây dựng chương trình hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV và các nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên. Tiếp tục đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận;...

 
 Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành
 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Tâm - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ TT&TT nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, Cán bộ, đảng viên, CCVC Cục Tần số VTĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Đảng ủy Bộ TTTT đánh giá: Báo cáo Chính trị trình Đại hội cho thấy công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục Tần số đã có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ Cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đó là những yếu tố quan trọng, tạo nên thành công của nhiệm kỳ mặc dù thời gian qua Đảng bộ có nhiều thay đổi trong ban lãnh đạo, yêu cầu đối với công việc ngày càng khắt khe, khối lượng công việc cũng tăng nhiều lần so với nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Phan Tâm nhận định, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với cả nước phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình cao. Trong các đột phá chiến lược giai đoạn tới, dự kiến sẽ tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó có hạ tầng viễn thông - CNTT, tức là hạ tầng số - nền tảng cho kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. Do đó, vai trò, trách nhiệm của Ngành TTTT, Đảng bộ Bộ TTTT là rất lớn, trong đó có vai trò của Đảng bộ Cục Tần số trong việc đảm bảo hạ tầng số di động có đủ và kịp thời tài nguyên tần số để phát triển.

Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh Cục Tần số VTĐ có vai trò khá đặc biệt trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo khi tình hình biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Với công tác đăng ký tần số quốc tế, Đảng bộ Cục Tần số VTĐ có thể mở ra thêm một mặt trận đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 
 Đồng chí Phan Tâm - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TTTT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 

Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ TTTT Phan Tâm đề nghị Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện trong nhiệm kỳ tới cần quan tâm, tập trung vào một số các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức tốt để cán bộ, đảng viên tiếp tục tham gia tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Thứ hai: Hoàn thiện cơ chế chính sách bao gồm đề xuất sửa đổi bổ sung sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện, các Nghị định, Thông tư liên quan, làm tốt công tác quy hoạch tần số, trước mắt là quy hoạch tần số cho 5G; thực hiện cấp phép tần số theo cơ chế thị trường, một việc rất mới, rất khó, rất nhạy cảm nên rất cần sự lãnh đạo tập trung, thực hiện thận trọng, chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.

Thứ ba: Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của đất nước và của ngành TTTT.

Thứ tư: Bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025 gồm những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo.

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tần số VTĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí; bầu 11 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ TTTT; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng bộ Cục Tần số VTĐ. 

 
 Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tần số VTĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
 

Ngay sau thành công của Đại hội, Đảng ủy Cục Tần số VTĐ đã tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chuyên đề tại ATK - Thái Nguyên, ATK - Tuyên Quang và Đền Hùng với sự tham gia của các đảng viên và các quần chúng tiêu biểu.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện nhiệm kỳ 2020-2025:

 
 
  
Cục Tần số
Bình luận

Tin khác