VNPT cần giữ vững vị trí là doanh nghiệp chủ lực trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

02:32 - Thứ Tư, 23/12/2020 Lượt xem: 879 In bài viết

(ĐCSVN) - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) cần giữ vững vị trí là doanh nghiệp chủ lực trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Ngày 16/8 tại Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Tiên phong”, Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 208 đại biểu, đại diện cho hơn 3.600 đảng viên thuộc 26 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phan Tâm, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, Cơ quan Trung ương.

 
 
 Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 . (Ảnh: ĐT)
 

Khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Đức Long, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)  lần thứ XXIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng; là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Tập đoàn VNPT tiếp tục khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng với những thay đổi quan trọng về phương thức lãnh đạo; đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030 của Tập đoàn; quyết liệt đổi mới để phát triển nhanh và bền vững đi đôi với bảo đảm chất lượng khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với đất nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIV là đại hội của “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Tiên phong”.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIV và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.

Hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII đã đề ra

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã tập trung nguồn lực khắc phục cơ bản các vấn đề còn tồn tại, tiếp tục tổ chức sắp xếp, đổi mới hoạt động của Công ty mẹ-Tập đoàn VNPT; hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý của VNPT với các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên; nâng cao hiệu quả hoạt động chung của VNPT, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII đã đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ Tập đoàn VNPT đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đồng thời, thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối. Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khẳng định vị thế vững chắc là doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và trở thành một nhân tố không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số của đất nước.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và của Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; tập trung triển khai và đạt kết quả tích cực trong việc thực hiện Quy định số 69 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Theo đó, Đảng uỷ Tập đoàn đã chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng, đã kịp thời ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Xây dựng văn hóa của cán bộ, đảng viên, người lao động VNPT. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ VNPT trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tập đoàn đã kết nạp 883 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khẳng định bước tiến quan trọng về phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn VNPT, cụ thể là việc đổi mới cách thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo hướng xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, trên cơ sở cụ thể hóa hệ thống giải pháp, nhằm tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với các mặt công tác trọng tâm của Tập đoàn.

Đảng ủy VNPT đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành công tác tái cơ cấu Tập đoàn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Các chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPT lần thứ XXIII cơ bản đều đạt và hoàn thành vượt mức. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 16,63%/năm vượt chỉ tiêu đề ra là 15%/năm. Nộp ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2015 - 2019 đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt chỉ tiêu đề ra. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 11,3%, vượt chỉ tiêu đề ra là 10%.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII cũng đã làm rõ những hạn chế, yếu kém nội tại của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2010-2015. Với những nỗ lực chung trên tinh thần “VNPT- Đoàn kết, Thống nhất, Trách nhiệm”, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung nguồn lực khắc phục cơ bản các vấn đề còn tồn tại, tiếp tục tổ chức sắp xếp, đổi mới hoạt động Công ty Mẹ - Tập đoàn VNPT; hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý của VNPT với các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên; nâng cao hiệu quả hoạt động chung của VNPT, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tập đoàn đề ra mục tiêu tổng quát đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh; phát triển doanh nghiệp hiệu quả; Khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của Tập đoàn trong Chuyển đổi số tại Việt Nam.

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra gồm: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân/năm đạt từ 5% đến 7%; Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân/năm đạt từ 6% đến 8%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân/năm đạt 5%; Tổng nguồn vốn, tổng tài sản giai đoạn tăng 3%; hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm; Năng suất lao động bình quân mỗi năm tăng 7% và tiền lương bình quân mỗi năm tăng 5%.

Một trong những mục tiêu phát triển đột phá được đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới, đó là hoàn thiện cơ chế, chính sách, mô hình quản trị để giải phóng năng lực, nguồn lực của hệ thống tạo động lực tăng trưởng. Xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ, phương thức kinh doanh mới trong giai đoạn chuyển đổi số. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng viễn thông, mạng 5G, hạ tầng công nghệ thông tin, để đảm bảo chất lượng cung cấp trải nghiệm khách hàng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh…

 
 
 Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối  Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Cờ thi đua của Đảng ủy Khối cho Đảng bộ Tập đoàn VNPT vì đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020. (Ảnh: ĐT)
 

VNPT cần giữ vững vị trí là doanh nghiệp chủ lực trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ VNPT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cho rằng, những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015 – 2020 là tích cực và toàn diện, song Tập đoàn VNPT cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Chỉ ra những thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19, cùng với đó là kinh tế số được hình thành, phát triển nhanh, công nghệ số được áp dụng nhiều lĩnh vực, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho rằng Đảng bộ VNPT sẽ tiếp cận các thời cơ nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức này. Theo đó, đòi hỏi các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên, người lao động VNPT phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất- kinh doanh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và để tiếp tục khẳng định vị thế là một doanh nghiệp Nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin của đất nước; hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ số tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành Trung tâm giao dịch Số tại châu Á vào năm 2030, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo Chính trị trình đại hội; đồng thời, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm lưu ý, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tập đoàn VNPT cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ và toàn hệ thống VNPT. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên…

Cùng với đó, Đảng bộ Tập đoàn VNPT phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Tích cực triển khai công tác cổ phần hóa Tập đoàn; đẩy nhanh việc thoái vốn của VNPT tại các doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gắn với tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao năng suất lao động, tăng cường và đi đầu trong ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

“Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, VNPT cần nhận thức được vai trò quan trọng của một doanh nghiệp Nhà nước trong việc tích cực, chủ động tham gia đúng với quan điểm lãnh đạo, các mục tiêu nhiệm vụ tại Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, VNPT cần giữ vững vị trí là doanh nghiệp chủ lực trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia, tiên phong thúc đẩy, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ, nền tảng số nhằm thực hiện thành công Chiến lược VNPT4.0, đáp ứng tiến trình không ngừng đổi mới và phát triển bền vững của VNPT, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”- đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

 
 
 Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT khóa XXIV ra mắt chiều 16/8 . (Ảnh: ĐT)
 

Tại Đại hôi, các đại biểu đã tham gia góp ý kiến, thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm các nội dung của dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm, khách quan, Đại hội đã sáng suốt bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 9 đồng chí là đại biểu chính thức đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Phạm Đức Long, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020-2025./.

 
Đỗ Thoa https://dangcongsan.vn/
Bình luận

Tin khác