Kỳ vọng quyết sách của Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo đột phá cho đất nước

09:03 - Thứ Tư, 27/01/2021 Lượt xem: 1191 In bài viết

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt bày tỏ sự ấn tượng và kỳ vọng vào quyết sách của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để tạo ra những bước đột phá của đất nước trong thời gian tới.

 
 
 Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt. Ảnh PV
 

Sáng 26.1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc.

Trao đổi với phóng viên bên lề Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt cho rằng, những quyết sách lớn, những vấn đề toàn diện mà đất nước đã đạt được trong 5 năm qua và định hướng đến năm 2045 Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển hùng mạnh đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề cập trong Báo cáo trình bày tại Đại hội. Theo đó, định hướng những nét lớn cho đất nước trong thời kỳ sắp tới.

PV: Xin ông cho biết những ấn tượng lớn nhất của mình với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày?

- Ông Huỳnh Tấn Việt: Báo cáo được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trình bày đã bao quát toàn bộ các vấn đề trong nước vừa qua và định hướng những nét lớn cho đất nước trong thời kỳ sắp tới. Bản thân tôi rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong đó có 3 đột phá về thể chế, nhân lực và giao thông vận tải. Đây là 3 vấn đề rất cần cho đất nước chúng ta trong thời kỳ tới. Nếu chúng ta làm tốt thì triển vọng của đất nước ta trong 5 năm tới, thời gian tới sẽ diễn ra tốt đẹp đúng với mong muốn.

Cũng như gần 1.600 đại biểu về dự Đại hội XIII của Đảng, tôi rất ấn tượng và kỳ vọng vào quyết sách của Đại hội lần này để tạo ra những bước đột phá của đất nước trong thời gian tới.

Với công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tôi hy vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ chọn lựa được Ban Chấp hành Trung ương trí tuệ và Ban Chấp hành Trung ương sẽ giới thiệu, bầu chọn được Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đây là những đồng chí lãnh đạo sẽ hoạch định đường lối đất nước, dẫn dắt đất nước phát triển. Tôi hy vọng, Đại hội XIII của Đảng với sự đóng góp trí tuệ của toàn Đảng toàn dân thì sẽ thành công tốt đẹp.

PV: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, trong đó, kết quả nào là điểm nhấn nổi bật?

- Ông Huỳnh Tấn Việt: Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu bật những kết quả khá toàn diện trên từng nội dung, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm đã được triển khai thực hiện từ những năm trước, những kết quả hạn chế thì nhiệm kỳ qua đã chuyển biến rõ nét, có tính đột phá.

Đây là lần đầu Trung ương nhận diện và chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm căn cứ để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp tự soi, tự sửa, đồng thời để cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái trong bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị…

Nhiệm kỳ qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” được Đảng ta chỉ đạo chặt chẽ, thận trọng và quyết liệt, với tinh thần không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được điều tra, khởi tố, truy tố và xử lý công khai, đúng quy định của pháp luật.

Việc kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bất kể lĩnh vực nào, dù người đó là ai đã có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước.

Xin cảm ơn ông! 

 
Laodong.vn
Bình luận