HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII

10:41 - Thứ Năm, 28/01/2021 Lượt xem: 1635 In bài viết

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân khẳng định, trong 5 năm qua, đối ngoại Đảng đã có những bước phát triển rất quan trọng. Đối ngoại Đảng cùng ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân sẽ góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII của Đảng.

 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
 

Đại hội XIII thu hút quan tâm của các chính đảng và bạn bè quốc tế

Trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam về những thành tựu trong công tác đối ngoại Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, ông Hoàng Bình Quân cho biết, với những thành tựu Việt Nam đạt được trong 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo các chính đảng và bạn bè quốc tế. "Nhiều chính đảng, tổ chức quốc tế, nguyên thủ quốc gia đã gửi thư, điện chúc mừng sự kiện trọng đại này của Đảng và đất nước ta. Trong các thư, điện chúc mừng, bạn hết sức ca ngợi, đánh giá cao truyền thống đấu tranh cũng như lãnh đạo đất nước của Đảng ta trong hơn 90 năm - một Đảng bản lĩnh, kiên cường và luôn thành công. Bạn bè cũng ghi nhận, đánh giá cao những thành quả của công cuộc đổi mới với nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử" - ông Hoàng Bình Quân nói.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho hay, ở thời điểm hiện nay, bạn bè quốc tế đánh giá rất cao thành công của Việt Nam trong việc phòng, chống dịch COVID-19, "mục tiêu kép" của Việt Nam vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội cũng như tinh thần của Việt Nam, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quyết liệt của Chính phủ Việt Nam, sự đoàn kết và sẻ chia của người dân Việt Nam đã đem lại thành quả to lớn.

Kết hợp hài hòa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân

Điểm lại những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại của Đảng trong nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, tại Việt Nam, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân là một sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn.

Trước hết, chúng ta tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu trong quan hệ với các chính đảng trên thế giới. Về chiều sâu, chúng ta tập trung vào tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa láng giềng, các đảng bạn bè truyền thống, cùng với đó là các đảng ở những đối tác lớn, quan trọng của Việt Nam. Khi thực hiện chủ trương này, chúng ta đã đạt được mục tiêu tăng cường sự tin cậy chính trị, tiếp tục bồi đắp và tạo dựng nền tảng hữu nghị để thúc đẩy một cách ổn định và tốt đẹp cho quan hệ song phương của Việt Nam với các nước.

Mặt khác, việc chúng ta mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền được coi là một khâu đột phá trong quan hệ đối ngoại của Đảng ta. Đảng ta là một đảng cầm quyền. Khi Đảng ta có quan hệ với nhiều đảng cầm quyền khác trên thế giới thì chẳng những xây dựng được nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương, mà qua đó còn học hỏi, trao đổi lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm để làm giàu trí tuệ cho Đảng ta; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý đất nước.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho rằng, việc định hướng thúc đẩy quan hệ đối ngoại Đảng, trên thực tế là việc triển khai hiệu quả và ngày càng nhuần nhuyễn cả ba mảng đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, để phát huy được sức mạnh tổng hợp của quốc gia trên mặt trận đối ngoại, thực hiện được mục tiêu lớn là giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ được cục diện hữu nghị để phát triển trong tương lai.

Ông Hoàng Bình Quân cho biết, đối ngoại Đảng thời gian tới có một số định hướng lớn. Đầu tiên, cùng với ngoại giao Nhà nước, nắm diễn biến tình hình thế giới một cách cập nhật nhất, phân tích một cách thấu đáo nhất để có những đề xuất hiệu quả trong các chủ trương, chính sách đối ngoại và ứng phó các tình huống đối ngoại.

Thứ hai, chúng ta đang chứng kiến một thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường đoán. Môi trường chính trị, đời sống chính trị của các quốc gia đang thay đổi hết sức nhanh chóng. Để thích nghi với những điều này, đối ngoại Đảng cần tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ với các chính đảng trên thế giới.

Thứ ba, phải tiếp tục làm giàu trí tuệ của Đảng ta bằng việc tranh thủ nguồn lực của quốc tế, trong đó có năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo của các đảng, nguồn lực về khoa học công nghệ, nguồn lực về đào tạo nhân lực, nguồn lực vật chất và tinh thần để phục vụ công cuộc đổi mới, sự nghiệp phát triển đất nước. "Từ đó, đối ngoại Đảng, cùng những lĩnh vực khác trong xã hội, sẽ góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII của Đảng ta" - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định. 

Laodong.vn
Bình luận