Đại hội XIII: Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên của thanh niên

04:41 - Thứ Sáu, 29/01/2021 Lượt xem: 2027 In bài viết

Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nhiều nội dung mới, quan trọng trong công tác thanh niên đã được nhấn mạnh. Đó là: “Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội”...

 
 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh Xuân Hải
 

PV: Thưa ông, với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, ông có thể chia sẻ về những nhiệm vụ và kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Trong 5 năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã được triển khai hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng, có đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn đã tập trung làm tốt 3 việc lớn:

Thứ nhất là tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đặc biệt, Đoàn đã định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; tránh tình trạng "nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa rời chính trị".

Thứ hai, cổ vũ, hỗ trợ, phát huy thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xung kích tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội.... 5 năm qua, toàn Đoàn đã tổ chức gần 900.000 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút hơn 16,1 triệu lượt thanh niên tham gia; thực hiện hơn 432.560 công trình, phần việc thanh niên các cấp tham gia phát triển kinh tế - xã hội với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng; hỗ trợ khởi nghiệp cho hơn 2,4 triệu thanh niên; đoàn viên, thanh niên cả nước đề xuất gần 5 triệu ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực.

Thứ ba, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên để giáo dục, phát huy thanh niên thể hiện trách nhiệm đối với đất nước. Đến nay, cả nước có trên 6,3 triệu đoàn viên; trên 9,9 triệu hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỷ lệ tập hợp thanh niên luôn đạt 65,42%. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ đoàn. Đoàn đã tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 5 năm qua, toàn Đoàn giới thiệu hơn 1,1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú đạt trên 70%. Đoàn đã đào tạo, chủ động giới thiệu được cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

PV: Đoàn viên, thanh niên cả nước kỳ vọng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII như thế nào, thưa ông?

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Trong những ngày vừa qua, đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ cả nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt và luôn theo dõi sát các diễn biến của Đại hội. Qua đó, tuổi trẻ cả nước bày tỏ sự tự hào về những thành tựu to lớn đất nước ta đã đạt được trong 5 năm qua, cũng như sau 35 năm đổi mới như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tuổi trẻ cả nước cũng bày tỏ thống nhất rất cao với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030, 10 mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đoàn viên, thanh niên bày tỏ phấn khởi và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong cụ thể hóa và thực hiện tốt những quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với thế hệ trẻ đã được đề cập trong dự thảo Văn kiện Đại hội.

Bên cạnh những giải pháp quan trọng, dài hạn tiếp tục được dự thảo Văn kiện xác định và có bước phát triển, đã có nhiều nội dung mới, quan trọng trong công tác thanh niên được nhấn mạnh, đó là “nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội”; quan điểm phát triển thế hệ trẻ “lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ” và “Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”.

Đặc biệt, tuổi trẻ cả nước mong đợi, tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

PV: Vậy tuổi trẻ cả nước sẽ thực hiện những hoạt động gì để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và triển khai đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào các phong trào thanh niên?

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Trước và trong những ngày diễn ra Đại hội, tuổi trẻ cả nước đã và đang tổ chức rất nhiều hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội. Ngay sau khi Đại hội kết thúc, vào sáng ngày 3.2.2021, tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” . Sẽ có 91 điểm hoạt động của thanh niên (bao gồm 90 điểm trong nước và 01 điểm tại Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào), tập trung vào các nội dung trọng tâm như tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng; tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng đô thị văn minh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo cho thanh thiếu nhi; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng sẽ khẩn trương triển khai việc quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngày 4.2.2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thông tin nhanh kết quả Đại hội và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, sau đó sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ.

- Xin cảm ơn ông!

 
Laodong.vn
Bình luận

Tin khác