Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCH T.Ư khoá XIII

06:07 - Chủ Nhật, 31/01/2021 Lượt xem: 3112 In bài viết

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

 
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Phạm Cường
 

Sáng nay (31.1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII) - Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

 
 Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Phạm Cường
 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14.4.1944, quê quán tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, là Giáo sư, Tiến sĩ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng), cử nhân Ngữ văn.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI, khoá XII và nay là khoá XIII.

Đồng chí là trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV.

 
 Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1957-1963: Học trường phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội

Từ 1963-1967: Sinh viên khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Từ tháng 12.1967 - 7.1968: Làm việc tại Phòng Tư liệu Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản)

Từ tháng 7.1968 - 8.1973: Làm việc tại Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản. Đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971). Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969-1973)

Từ tháng 8.1973 - 4.1976: Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế-Chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Chi ủy viên.

Từ tháng 5.1976 - 8.1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ

Từ tháng 9.1980 - 8.1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Từ tháng 9.1981 - 7.1983: Thực tập sinh và bảo vệ Luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô

Từ tháng 8.1983 - 2.1989: Phó Ban Xây dựng Đảng (10.1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9.1987); Phó Bí thư Đảng ủy (7.1985 - 12.1988) rồi Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tạp chí Cộng sản (12.1988 - 12.1991)

Từ tháng 3.1989 - 4.1990: Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản

Từ tháng 5.1990 - 7.1991: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Từ tháng 8.1991 - 8.1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tháng 1.1994: Tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng khóa VII, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 6.1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 8.1996 - 2.1998 : Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Từ tháng 12.1997: Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, đồng chí được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa VIII.

Từ tháng 2.1998 - 1.2000: Phụ trách Công tác tư tưởng-văn hóa và khoa giáo của Đảng.

Từ tháng 8.1999 - 4.2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

Tháng 3.1998 - 8.2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3.1998 - 11.2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (11.2001 - 8.2006)

Tháng 1.2000: Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XII.

Tháng 12.2000: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIII, đồng chí được bầu làm Bí thư Thành ủy khóa XIII

Tháng 4.2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 5.2002 - nay: Được bầu làm Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Tháng 12.2005: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIV, đồng chí được bầu lại làm Bí thư Thành ủy khóa XIV (đến 6/2006)

Tháng 4.2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị

Từ tháng 6.2006 - 7.2011: Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Tháng 1.2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Quân ủy Trung ương

Từ tháng 2.2013 - nay: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tháng 1.2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Quân ủy Trung ương

Tháng 8.2016: Tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ ngày 23.10.2018 - nay: Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 
Laodong.vn
Bình luận