Bộ trưởng gửi thư chúc mừng Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

09:45 - Thứ Sáu, 01/09/2017 Lượt xem: 864 In bài viết

Ngày 28/8/2017 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông TS. Trương Minh Tuấn gửi thư chúc mừng nhân Kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (30/8/1947 - 30/8/2017); Sau đây Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

 

Hà Nội, ngày 28  tháng 8 năm 2017


         Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (30/8/1947 - 30/8/2017), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi thân ái gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông nói chung, Công đoàn Thông tin và Truyền thông nói riêng lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

 

             Các đồng chí thân mến!

 

            Cách đây 70 năm, ngày 30/8/1947, Công đoàn Bưu điện Việt Nam (nay là Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam) là một trong hai công đoàn ngành đầu tiên được thành lập, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Thông tin và Truyền thông đã có những bước tiến bền vững, mạnh mẽ cả về lượng và chất, xứng đáng với truyền thống của một ngành được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng.

 

            Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã triển khai và phát huy hiệu quả vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, để vận động cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gần một vạn cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động của Ngành đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc; hơn 50 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 07 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động qua các thời kỳ…

 

            Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã sát cánh cùng toàn Ngành tìm mọi giải pháp để mở rộng quan hệ đối ngoại, quyết tâm đi tắt đón đầu, hiện đại hóa lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Phát thanh Truyền hình, Thông tin điện tử…Đặc biệt, từ tháng 7/2007 Ngành được Chính phủ giao thêm chức năng về quản lý Báo chí, Xuất bản, Thông tin đối ngoại, Thông tin cơ sở nên hoạt động của Công đoàn Ngành được mở rộng, đồng nghĩa với nhiệm vụ càng nặng nề hơn. Phát huy truyền thống, Công đoàn Ngành đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn đồng hành cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; củng cố và nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, xứng đáng với vai trò là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của người lao động trong toàn ngành.

 

            Hiện nay, toàn ngành Thông tin và Truyền thông đang nỗ lực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Bên cạnh nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp trong ngành, định hướng phát triển các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ quản lý, hoạt đông của ngành Thông tin và Truyền thông phải gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể: gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng, chống than nhũng, lãng phí ở các cơ quan, đơn vị; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch trong lĩnh vực báo chí, xuất bản để xây dựng nền báo chí, xuất bản Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

 

            Để thực hiện thành công những nhiệm vụ đầy thách thức đó, vai trò của Công đoàn Ngành là rất quan trọng. Các cấp Công đoàn Ngành cần nghiên cứu biến các Nghị quyết của Đảng thành chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện thông qua các phong trào thi đua trong toàn Ngành nhằm nâng cao năng suất lao động, sáng tạo trong công việc; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả trên tất cả các nhiệm vụ được giao. Công đoàn Ngành cũng cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hiệu quả hơn nữa trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay, để tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động của Ngành.

 

            Tôi tin tưởng rằng với truyền thống lịch sử vẻ vang của mình, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, góp sức, hợp lực cùng toàn ngành  nỗ lực phấn đấu đưa ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát triển bền vững, ngang tầm thời đại, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là một trong những ngành đi đầu trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

            Chào thân ái!

 

                                                                       TS. Trương Minh Tuấn

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 
Bình luận